Vai Eiropas Savienības Padomes Regulas Nr. 2022/1904 (2022. gada 6. oktobris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (turpmāk – Regula) aizliegumu sniegt juridisko konsultāciju pakalpojumus juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas iedibinātas Krievijā, attiecināms uz profesionālo patentpilnvarnieku darbību?

Atbilstoši Eiropas Komisijas norādījumiem informējam, ka Regulas aizliegums sniegt juridiskos konsultācijas pakalpojumus juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas iedibinātas Krievijā neattiecas uz tādiem pakalpojumiem, kas ir absolūti nepieciešami, lai nodrošinātu piekļuvi tiesvedībai, kā arī administratīvajām procedūrām, piemēram, tās, kas uzsāktas vai tiek izskatītas EUIPO, EPO vai dalībvalstu intelektuālā īpašuma birojos

Tādejādi, tādi pakalpojumi, kā jauna preču zīmes, dizainparauga vai patenta pieteikuma iesniegšana, un pieteikuma lietvedības vešana, izmaiņu veikšana reģistrā, tajā skaitā  īpašnieka maiņa, īpašnieka adreses maiņa vai nosaukuma maiņa, licences līguma reģistrēšana, apvienošanās līguma reģistrēšana, ķīlas tiesību reģistrācija, preču zīmes vai dizainparauga, patenta pieteikuma atjaunošana (tiesību uzturēšana), tiesības uz aizstāvību tiesvedībā, ir atļauta.

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka pakalpojumu sniedzējiem rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomā ir pašiem jāizvērtē katrs gadījums atsevišķi, kā arī jāpievērš īpaša uzmanība tam, lai to sniegtie pakalpojumi Krievijas valdībai un Krievijā reģistrētām juridiskām personām, uzņēmumiem vai struktūrām neietver nekādas juridiskas konsultācijas, ko varētu uzskatīt par ES sankciju apiešanu.

Ar Eiropas Komisijas atbildēm uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par Regulas īstenošanu intelektuāla īpašuma jomā iespējams iepazīties šeit: https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-03/faqs-sanctions-russia-ipr_en_1.pdf)