Direktīva

Eiropas Savienības preču zīme

Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācija nodrošina zīmes aizsardzību vienlaikus visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī katrā atsevišķi.

Eiropas Savienības preču zīmju sistēma neaizstāj Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo preču zīmju reģistrācijas sistēmu, bet pastāv paralēli.

Normatīvie akti:

Sīkāka informācija:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/lv/