Kas ir preču zīme?

Preču zīme ir apzīmējums, kuru lieto, lai kādas personas preces vai pakalpojumus atšķirtu no citu personu precēm vai pakalpojumiem.

Preču zīme var kalpot kā spēcīgs mārketinga instruments, ar ko persona var veicināt savu preču vai pakalpojumu atpazīstamību.

Ar reģistrāciju preču zīmes īpašniekam tiek piešķirtas izņēmuma tiesības.

Kāpēc jāreģistrē preču zīme?

Ja preču zīme ir aizsargāta ar reģistrāciju, īpašniekam ir ekskluzīvas tiesības aizliegt citiem lietot identisku vai līdzīgu preču zīmi.

Tas nozīmē, ka saistībā ar precēm un/vai pakalpojumiem, uz kuriem attiecas reģistrācija, neviena cita persona bez preču zīmes īpašnieka piekrišanas to izmantot nedrīkst.

Tādā veidā uzņēmējs paaugstina savu konkurētspēju un tiek aizsargāta preču zīmes īpašnieka labā slava.

Cik ilgi spēkā ir reģistrācija?

Reģistrācija ir spēkā 10 gadus, bet to var atjaunot atkal un atkal uz jaunu 10 gadu periodu. Preču zīme var tikt aizsargāta neierobežoti ilgi.

attels

Kā reģistrēt preču zīmi Latvijā?

Latvijā preču zīmes reģistrē Patentu valde.

Vispirms ir jāpārliecinās, ka izvēlētā preču zīme atšķiras no citām!

Jāpārbauda, vai šāda vai ļoti līdzīga preču zīme nav jau reģistrēta – ir jāveic meklējums datubāzēs.

Jāaizpilda preču zīmes pieteikuma veidlapa un jānorāda:

  • Kam pieder preču zīme – uzņēmums vai fiziska persona (informācija tiek publiskota un tai vienmēr ir jābūt aktuālai, lai nebūtu šaubu, kam pieder preču zīme).
  • Preču zīmes atveidojums (vārds, attēls vai cita veida atveidojums).
  • Preces un pakalpojumi – nosaukti tā, lai visi saprastu, uz kādām precēm un pakalpojumiem attiecas preču zīme (tie jāklasificē atbilstoši Nicas klasifikācijai, kur preces un pakalpojumi ir iedalīti 45 klasēs).

Cik izmaksā preču zīmes reģistrācija Latvijā?

Preču zīmes reģistrācija izmaksā sākot no 185 EUR.

Simbolu 

attels

 var lietot blakus reģistrētai preču zīmei, lai tādā veidā brīdinātu konkurentus, ka preču zīme ir reģistrēta. 

 

Vai preču zīmes aizsardzība darbojas visā pasaulē?

Aizsardzību visā pasaulē nenodrošina neviena preču zīmes reģistrācija. Preču zīme ir jāreģistrē konkrētās valstīs vai teritorijās.

Tomēr pastāv iespēja reģistrēt starptautisko preču zīmi un ar vienas reģistrācijas starpniecību nodrošināt preču zīmes reģistrāciju daudzās valstīs. To piedāvā pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas izveidotā Madrides sistēma – www.wipo.int

Savukārt Eiropas Savienības preču zīme nodrošina aizsardzību visās Eiropas Savienības valstīs – https://euipo.europa.eu

Vai preču zīme obligāti ir jāreģistrē?

Nē, nav pienākums reģistrēt savu preču zīmi. Tomēr nekad nevar būt drošs, ka kāds cits tīši vai netīši neizveido ko ļoti līdzīgu.

Ja kāds to kopēs, būs sarežģītāk pierādīt, ka tā ir jūsu preču zīme, un būs grūtāk apturēt konkurentus.

Preču zīmes reģistrācija ir nepieciešama visiem tālredzīgiem uzņēmējiem, kuri vēlas ilglaicīgi darboties gan vietējā, gan starptautiskajā tirgū.