Gada preču zīmes logo

Nominācijas “Gada preču zīme – pasaulei” nosacījumi ir šādi:

  •     Kandidāts ir iepriekšējā kalendārajā gadā starptautiskajā procedūrā reģistrētas preču zīmes (preču zīmes izcelsmes valsts ir Latvija) īpašnieks vai iepriekšējā kalendārajā gadā reģistrētas Eiropas Savienības preču zīmes īpašnieks, ja vien šīs preču zīmes darbība nav pārtraukta saskaņā ar spēkā stājušos kompetentas institūcijas nolēmumu, vai pēc tās īpašnieka lūguma;
  •     Kandidāts ir Latvijā reģistrēts saimnieciskās darbības veicējs;
  •     Prece vai pakalpojums, kuram reģistrēta preču zīme, tiek radīts Latvijas teritorijā;
  •     Prece vai pakalpojums, kuram reģistrēta preču zīme, ir pieejams arī ārpus Latvijas teritorijas;
  •     Prece vai pakalpojums popularizē Latvijas izcelsmes uzņēmējdarbību.

Pieteikšanās nominācijai “Gada preču zīme – pasauleielektroniskā anketa (pieteikšanās termiņš konkursam - 20. aprīlis).