Gada preču zīmes Latvijai logo

Nominācijas “Gada preču zīme – Latvijai” nosacījumi ir šādi:

  •     Kandidāts ir iepriekšējā kalendārajā gadā nacionālajā procedūrā reģistrētas preču zīmes īpašnieks, ja vien šīs preču zīmes darbība nav pārtraukta saskaņā ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu vai Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes lēmumu, vai pēc tās īpašnieka lūguma;
  •     Kandidāts ir Latvijā reģistrēts saimnieciskās darbības veicējs;
  •     Prece vai pakalpojums, kuram reģistrēta preču zīme, tiek radīts Latvijas teritorijā;
  •     Prece vai pakalpojums, kuram reģistrēta preču zīme (vismaz 50% no kopējā apjoma) tiek piedāvāts Latvijas teritorijā;
  •     Prece vai pakalpojums popularizē Latvijas izcelsmes uzņēmējdarbību.

Pieteikšanās nominācijai “Gada preču zīme – Latvijai”  elektroniskā anketa (pieteikšanās termiņš konkursam - 20. aprīlis).

.