Publicētās informācijas autors Jānis Ancītis.

*Tā kā raksts tapis 2010.gadā, lūdzam izturēties uzmanīgi pret tekstā norādītajām tīmekļa vietnes saitēm, konvenciju un likumu pantiem un norādītajām maksām, kas maksājamas par dizainparaugu reģistrāciju, jo tās var būt mainītas.