Informējam, ka Patentu valde pieņem ārvalstīs elektroniski parakstītus dokumentus, ja tie ir Eiropas Savienības eDokumentu standarta formātā (ASiCE) parakstīti un profesionālais patentpilnvarnieks vienlaikus iesniedz elektroniskā paraksta derīguma apliecinājumu, kas izgūts no oficiālās Eiropas Savienības tīmekļa vietnes: https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation, vai no citas tīmekļvietnes, norādot šo adresi, kurā Patentu valde nepieciešamības gadījumā elektronisko dokumentu var pārbaudīt. 

Ja dokuments ir parakstīts ar trešajās valstīs izsniegtu elektronisko parakstu, Patentu valde pieņem šādu dokumentu, ja kopā ar to ir iesniegts profesionālā patentpilnvarnieka apliecinājums par to, ka profesionālais patentpilnvarnieks ir pārbaudījis tā īstumu. 

Papildus informējam, ka dokumenti, kas parakstīti ar ārvalstīs izsniegtu elektronisko parakstu, ir sūtāmi uz Patentu valdes e-pastu: pasts@lrpv.gov.lv