Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Patentu valde

Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena9.00 - 16.00
 • Otrdiena9.00 - 16.00
 • Trešdiena9.00 - 16.00
 • Ceturtdiena9.00 - 16.00
 • Piektdiena9.00 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Ja nav mainījies dizainparauga reģistrācijas īpašnieks, bet ir izmaiņas tā vārdā (nosaukumā) un/vai adresē, dizainparauga īpašnieks iesniedz Patentu valdei iesniegumu par dizainparauga īpašnieka datu maiņas ierakstīšanu Valsts dizainparaugu reģistrā (Dizainparaugu likuma 33. panta otrā daļa).

Procesa apraksts

 1. Iesnieguma par dizainparauga īpašnieka datu maiņu iesniegšana
  Jāiesniedz iesniegums (brīvā formā), kas ietver:
  1) lūgumu par īpašnieka datu maiņu dizainparauga reģistrācijā, norādot reģistrācijas numuru, kā arī atbilstošo pieteikuma numuru;
  2) ziņas, kas Valsts dizainparaugu reģistrā jāgroza, proti, reģistrācijas īpašnieka vārdu (nosaukumu) un adresi pašreizējā Reģistra ierakstā;
  3) ziņas, kas jāiekļauj Reģistrā, proti, reģistrācijas īpašnieka jauno vārdu (nosaukumu) un/vai adresi;
  4) ar vienu iesniegumu pietiek, pat ja izmaiņas attiecas uz vairāk nekā vienu reģistrāciju, ar noteikumu, ka iesniegumā ir norādīti visu attiecīgo reģistrāciju numuri.

  Pilnvaru iesniegumam pievieno, ja to iesniedz ar pilnvarotas personas starpniecību. Jāiesniedz pilnvaras oriģināls. Pilnvara var tikt sastādīta brīvā formā, bet pēc būtības tai jāatbilst Civillikuma vispārīgajiem noteikumiem par pilnvarojuma līgumu. Ja pieteicējs vēlas, viņš var izmantot Patentu valdes sastādīto pilnvaras veidlapu.

  Iesniedzot lūgumu par dizainparauga īpašnieka datu maiņu, ir jāsamaksā noteiktā maksa (sk. MK 2015. gada 15. decembra noteikumus Nr. 723 "Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis").

 2. Dizainparauga īpašnieka datu maiņa un publikācija
  Ja iesniegums par dizainparauga īpašnieka datu maiņu atbilst Dizainparaugu likuma prasībām, Patentu valde pieņem lēmumu par atbilstošo grozījumu iekļaušanu Reģistrā.

  Izdara grozījumus Reģistra ziņās, kas saistītas ar reģistrācijas īpašnieka vārda (nosaukuma) un/vai adreses maiņu.

  Informāciju par dizainparauga īpašnieka datu maiņu publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā.

  Dizainparauga reģistrācijas īpašniekam izsniedz izrakstu no Valsts dizainparaugu reģistra par dizainparauga īpašnieka datu maiņu; izrakstu izsniedz papīra vai elektroniskā formātā.

  Patentu valde var pieprasīt, lai tai tiktu iesniegti pierādījumi, ja ir pamats apšaubīt kādu iesnieguma ziņu ticamību.

Maksājumi

PozīcijaCena
Dizainparauga pieteikuma iesniegšana40.00
Maksājums par katru pieteikumā ietverto papildu dizainparaugu, iesniedzot kompleksu pieteikumu:
no otrā dizainparauga līdz desmitajam dizainparaugam30.00
sākot ar vienpadsmito dizainparaugu20.00
Grozījumu izdarīšana pieteikumā pēc pieteicēja iniciatīvas20.00
Dizainparauga reģistrācija un publikācija, ieskaitot dizainparauga reģistrācijas apliecības izsniegšanu65.00
Katrs publikācijā ietvertais papildu attēls10.00
Publikācijas atlikšana saskaņā ar Dizainparaugu likuma 19. panta pirmo daļu40.00
Dizainparauga reģistrācijas atjaunošana saskaņā ar Dizainparaugu likuma 31. panta otro daļu:
Dizainparauga reģistrācijas atjaunošana uz otro termiņu170.00
Dizainparauga reģistrācijas atjaunošana uz trešo termiņu225.00
Dizainparauga reģistrācijas atjaunošana uz ceturto termiņu280.00
Dizainparauga reģistrācijas atjaunošana uz piekto termiņu335.00
Papildmaksa par reģistrācijas atjaunošanu sešu mēnešu laikā pēc reģistrācijas termiņa beigām70.00
Dizainparaugu likuma 32. pantā minētā termiņa pagarināšana30.00
Dizainparaugu likuma 32. pantā minētā termiņa atjaunošana45.00
Dizainparauga tiesību pārejas vai licences līguma reģistrācija40.00
Grozījumu vai labojumu izdarīšana Valsts dizainparaugu reģistra ziņās (arī dizainparauga izslēgšana no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas saskaņā ar Dizainparaugu likuma 36. panta pirmo daļu un licences līguma grozījumi, darbības izbeigšana)30.00
Kopienas dizainparauga pieteikuma sagatavošana un nosūtīšana uz Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju31.00
Komercķīlas atzīmes reģistrācija30.00
Apelācijas iesniegumu iesniegšana, kas saistīta ar Patentu valdes lēmumu dizainparauga lietā150.00
Iebilduma iesnieguma iesniegšana pret dizainparauga reģistrāciju180.00

Piedāvājam tiešsaistes režīmā aizpildīt un iesniegt lūgumu mainīt dizainparauga īpašnieka datus (vārdu, uzvārdu, nosaukumu vai adresi) Latvijā

Tas ir ātrākais un vienkāršākais īpašnieka datu maiņas veids.

Iesnieguma aizpildīšanas procesā ir pieejamas norādes un skaidrojumi.

Lai aizpildītu un iesniegtu elektronisko lūgumu, iesniedzējam jāautentificējas, izmantojot kādu no portāla Latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem.

Maksu par grozījumu un labojumu izdarīšanu Valsts dizainparaugu reģistrā ir iespējams samaksāt jau lūguma iesniegšanas brīdī, izmantojot internetbankas.

Iesniegumu ir iespējams aizpildīt un iesniegt 24 stundas diennaktī.

Par dizainparauga īpašnieka datu maiņu ir jāmaksā pakalpojuma maksa. Informācija par izmaksām: Izmaksas.

Lūdzam ņemt vērā, ka lūgumu mainīt dizainparauga īpašnieka datus var iesniegt tikai dizainparauga īpašnieks vai pārstāvis.

Šis rīks izveidots Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja Sadarbības fonda ietvaros.


Iesniegumu var iesniegt arī klātienē, pa pastu vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

Bankas rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Latvijas Republikas Patentu valde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000042944
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu