Licensing activities by SMEs: evidence from EU trade mark owners

Apsekojums arī liecina, ka MVU, kas darbojas pakalpojumu nozarē, biežāk piešķir ESPZ licences un gūst lielākus ieņēmumus no licencēm — gan absolūtā izteiksmē, gan attiecībā pret visu MVU vidējo apgrozījumu.
Skatīt vairāk

Licencēšanas darbības, ko veic MVU — pierādījumi no ES preču zīmju īpašniekiem Kopsavilkums

ILLEGAL IPTV IN THE EUROPEAN UNION

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs nāk klajā ar pētījumu par tiešsaistes uzņēmējdarbības modeļiem, ar kuriem tiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības.
Skatīt vairāk

Nelegāla interneta protokola televīzija Eiropas Savienībā: Tiešsaistes uzņēmējdarbības modeļi, ar kuriem tiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības. Lasīt vairāk...

Nelegālā IPTV ES pētījums par tiešsaistes uzņēmējdarbības modeļiem, kas pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības. 3. posms. Kopsavilkums

2019 INTELLECTUAL PROPERTY SME SCOREBOARD

Inovācijas veicināšanā liela nozīme ir intelektuālajam īpašumam (IĪ), jo tas nodrošina aizsardzības un labumgūšanas mehānismu tiem, kuri iegulda laiku, centienus un naudu inovācijā.
Skatīt vairāk

2019. gada rezultātu pārskats par MVU un intelektuālo īpašumu. Kopsavilkums

2019 Intellectual Property and Youth Scoreboard

Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra pētījums “IP Youth Scoreboard”.
Skatīt vairāk

2019. gada Rezultātu pārskats par intelektuālo īpašumu un jaunatni. Kopsavilkums

ONLINE COPYRIGHT INFRINGEMENT IN THE EUROPEAN UNION MUSIC, FILMS AND TV (2017-2018), TRENDS AND DRIVERS

Analīzes pamatā ir bagātīgs datu kopums par piekļuvi pirātiskai mūzikai, filmām un televīzijas programmām visās 28 ES dalībvalstīs laikposmā no 2017. gada janvāra līdz 2018. gada septembrim.
Skatīt vairāk

Autortiesību pārkāpumi tiešsaistē ES mūzika, filmas un televīzija (2017–2018), tendences un faktori. Kopsavilkums

IPR ENFORCEMENT CASE-LAW COLLECTION

Tiešsaistes starpnieki apvieno vai atvieglo darījumus starp trešām personām internetā un var sniegt lielas priekšrocības Eiropas uzņēmumiem. Tomēr starpnieku pakalpojumu izmantošana var arī veicināt intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) pārkāpumus.
Skatīt vairāk

IĪT īstenošanas judikatūras apkopojums saistības un pienākumi starpnieku pakalpojumu sniedzējiem ES. Kopsavilkums

2019 STATUS REPORT ON IPR INFRINGEMENT

Pētījumā, kas veikts sadarbībā ar EPO, EUIPO konstatēja, ka nozares, kur intensīvi izmanto IĪT, veido aptuveni 42 % no ES IKP (5,7 triljonu EUR) un 28 % darbvietu (kā arī papildu 10 % darbvietu, kas izriet no netiešās nodarbinātības ietekmes nozarēs.
Skatīt vairāk

2019. gada ziņojums par IĪT pārkāpšanu. Kāpēc IĪ tiesības ir svarīgas, IĪT pārkāpšana un cīņa pret viltošanu un pirātismu. Kopsavilkums

IPR-intensive industries and economic performance in the European Union Industry-Level Analysis Report, September 2019. Third edition.

Viens no galvenajiem 2019. gada pētījuma konstatējumiem bija tāds, ka nozares, kuru IĪT izmantojums ir lielāks par vidējo, ES nodrošināja 29 % nodarbinātības un 45 % no IKP.
Skatīt vairāk

Intelektuālā īpašuma tiesības un uzņēmumu darbības rezultāti ES Uzņēmumu līmeņa analīzes ziņojums, 2021. gada februāris. Kopsavilkums

REPORT ON THE EU ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: RESULTS AT EU BORDERS AND IN MEMBER STATES 2013-2017

Ziņojuma mērķis ir informēt ES tiesībaizsardzības īstenotājus un politikas veidotājus par aizturēto viltoto un pirātisko preču tendencēm un aplēsēm un izstrādāt pierādījumu bāzi turpmākām politikas nostādnēm un prioritātēm.
Skatīt vairāk

2013.–2017. gada ziņojums par ES intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu: rezultāti uz ES robežām un dalībvalstīs. Kopsavilkums

A SATELLITE ACCOUNT FOR THE EUROPEAN UNION CREATIVE INDUSTRIES

Satelītkonti nodrošina sistēmu, kas ir saistīta ar nacionālajiem kontiem, bet koncentrējas uz konkrētiem ekonomiskās un sociālās dzīves aspektiem, kuri nav tieši tajos atspoguļoti.
Skatīt vairāk

Satelītkonts Eiropas Savienības radošajām nozarēm. Kopsavilkums

QUALITATIVE STUDY ON RISKS POSED BY COUNTERFEITS TO CONSUMERS

Pētījumā redzams, ka viltojumus bieži izgatavo noziedzīgie tīkli. Uzņēmumi, kas iesaistīti tādu preču ražošanā, ar kādām apzināti tiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības (IĪT), parasti nerūpējas par savu preču kvalitāti un to drošumu.
Skatīt vairāk

Kvalitatīvs pētījums par viltojumu radītajiem riskiem patērētājiem. Kopsavilkums

INTELLECTUAL PROPERTY CRIME THREAT ASSESSMENT 2019

Aplēsts, ka viltotās un pirātiskās preces veido apmēram 6,8 % no ES importa apjoma, sasniedzot 121 miljardu EUR. Pēdējos gados šis apjoms ir ievērojami palielinājies.
Skatīt vairāk

Noziedzīgu nodarījumu pret intelektuālo īpašumu draudu novērtējums, 2019. gads. Kopsavilkums

High-growth firms and intellectual property rights. IPR profile of high-potential SMEs in Europe, May 2019

Mēdz teikt, ka mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) ir Eiropas ekonomikas “mugurkauls”. Tomēr tikai nedaudzi MVU faktiski nodrošina lielu daļu no to ieguldījuma izaugsmē un darbvietu radīšanā.
Skatīt vairāk

Strauji augoši uzņēmumi un intelektuālā īpašuma tiesības Eiropas augsta potenciāla MVU IĪT raksturojums 2019. gada maijs. Kopsavilkums

BEST PRACTICE REPORT Turning ideas into action Implementing the revised European key competences for lifelong learning from the perspective of Intellectual Property Education

Šajā ziņojumā ir sniegti IP izglītības paraugprakses pētījumi no Bulgārijas, Somijas, Maltas, Rumānijas un Zviedrijas, kā arī Eiropas Digitālās kompetences ietvarstruktūra DigComp2.0 un Uzņēmējdarbības kompetences ietvarstruktūra Entrecomp.
Skatīt vairāk

 

Illicit Trade. Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods

Balstoties uz detalizētiem ES datiem, šajā pētījumā ir veikts arī padziļināts novērtējums par situāciju Eiropas Savienībā.
Skatīt vairāk

Viltotu un pirātisku preču tirdzniecības tendences. Kopsavilkums

COMPARATIVE CASE STUDY ON ALTERNATIVE RESOLUTION SYSTEMS FOR DOMAIN NAME DISPUTES

Lai gan internets ir nodrošinājis preču zīmju turētājiem iepriekš neiedomājamu piekļuvi tirgiem un patērētājiem visā pasaulē, risks kļūt par intelektuālā īpašuma pārkāpumu un citu veidu krāpšanas upuri ir izplatījies arī tiešsaistē.
Skatīt vairāk

Salīdzinošs pētījums par alternatīvām strīdu izšķiršanas sistēmām ar domēna nosaukumiem saistītos strīdos. Kopsavilkums