Datums 7. jūlijs, 2022 – 28. septembris, 2022
LaiksVisu dienu
Vieta tiešsaiste
EK_IPobligati

Līdz š.g. 28. septembrim Eiropas Komisija (EK) aicina piedalīties sabiedriskajā apspriešanā par intelektuālā īpašuma tiesību piespiedu licencēšanu ar mērķi uzlabot esošo kārtību, kā arī, lai veicinātu izpratni par piespiedu licencēšanas nozīmi krīzes situāciju risināšanā.  

Piespiedu licencēšana sniedz valdībai atļauju brīvi izmantot patentētu izgudrojumu bez patenta turētāja piekrišanas. Kas ir būtisks aspekts krīzes situācijās un to pārvarēšanā, nodrošinot piekļuvi nozīmīgiem produktiem un tehnoloģijām. Šis ir galējais mehānisms, kas būtu jāpiemēro gadījumā, ja brīvprātīga vienošanās neizdodas.  

Šobrīd tiesību akti kas attiecināmi uz piespiedu licencēšanu ir sadrumstaloti – Eiropas Savienības (ES) valstis individuāli regulē savas piespiedu licencēšanas shēmas, lai gan liela daļa no noteiktajām vērtību ķēdēm darbojas visā ES. Tas var radīt juridisku nenoteiktību gan tiesību īpašniekiem, gan intelektuālā īpašuma tiesību lietotājiem.  

Ar mērķi uzlabot esošo kārtību, kā arī veicinot izpratni par piespiedu licencēšanas nepieciešamību Eiropas Komisija aicina ieinteresētās personas izteikt viedokli par to, kā izveidot efektīvāku un koordinētāku piespiedu licencēšanas shēmu, samazinot esošās kārtības sadrumstalotību un veicinot ES noturību tādu globālu krīžu pārvarēšanā kā, piemēram, Covid-19 pandēmija.  

Sabiedriskā apspriešana atvērta līdz 2022.gada 28. septembrim.  

Piedalies tiešsaistes aptaujā ŠEIT  

Izvērtējot sabiedriskajā apspriešanā iegūtos rezultātus EK mērķis ir 2023. gadā iesniegt iniciatīvu kas nosaka vienotu ES regulējumu par piespiedu licencēšanu ES. Iniciatīvas mērķis nav padarīt piespiedu licencēšanu biežāku, bet gan nodrošināt, lai ES būtu labāk sagatavota plaša mēroga krīzes situāciju risināšanai.  

Plašāka informācija par iniciatīvu Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: ŠEIT