Datums 19.–21. maijs, 2022
Laiks10.00–18.00
Vieta Rīga
izstāde Tech Industry 2022

Izstādes “Tech Industry” dalībnieki un apmeklētāji Patentu valdes stendā varēs iegūt visaptverošu informāciju par  izgudrojumu aizsardzību, sākot no skaidrojumiem par rūpnieciskā īpašuma objektu reģistrācijas nepieciešamību, informācijas meklēšanu datubāzēs, kā arī patentu pieteikuma sagatavošanu.

Izstādē varēs iepazīties ar Patentu valdes e-pakalpojumiem, kā arī ar iespējām, ko sniedz Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja atbalsta projekts maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) preču zīmju, dizainparaugu reģistrācijai un/vai intelektuālā īpašuma priekšizpētes pakalpojumiem. Šogad MVU projektā jaunums – 50% atlīdzināšana nacionālā patenta pieteikuma iesniegšanas un patenta piešķiršanas un publicēšanas maksām.

Patentu valde ir galvenais atbalsta punkts ikvienam rūpnieciskā īpašuma tiesību jomā, nodrošinot ērtus pakalpojumus un efektīvu saziņu, kā arī rūpējoties par sabiedrības izpratni par intelektuālā īpašuma jomu.