Nozares ziņas
izmaiņas

Informējam, ka 1. decembrī stājas spēkā izmaiņas Latvijai kompetento starptautisko patentmeklējumu un sākotnējo ekspertīžu institūciju sarakstā. 

Iesniedzot starptautisko patenta pieteikumu PCT (Patentu kooperācijas līgums), tiks piedāvāta tikai viena starptautiskā patentmeklējuma un sākotnējās ekspertīzes iestāde līdzšinējo divu vietā. Turpmāk Patentu valdē iesniegto PCT pieteikumu patentmeklējumu un sākotnējo ekspertīzi būs tiesīga veikt vienīgi Eiropas patentu iestāde (EPI), savukārt Krievijas iestāde no kompetento institūciju saraksta  dzēsta. Attiecīgi krievu valoda svītrota no valodu saraksta, kurās iesniedz starptautisko pieteikumu. 

Izmaiņas publicētas WIPO PCT Oficiālajā izdevumā

Aktualizētā informācija pieejama arī PCT pieteicēja ceļvedī

Konteksts: Patentu valde darbojas kā saņēmējiestāde Patentu kooperācijas līguma ietvaros, pieņemot starptautiskos patentu pieteikumus. Šādiem pieteikumiem starptautisko patentmeklējumu un starptautisko sākotnējo ekspertīzi ir tiesīgas veikt iestādes, kas saskaņā ar Patentu kooperācijas līgumu ir nozīmētas kā kompetentas konkrētajai saņēmējiestādei.