Nozares ziņas
SME

Uzsākta pieteikšanās mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) atbalstam “Idejas stiprākam uzņēmumam” 2022. gada ietvaros. MVU fonds “Idejas stiprākam uzņēmumam” ir dotāciju (grantu) shēma, kas izstrādāta ar mērķi palīdzēt ES mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) apzināt un aizsargāt savas intelektuālā īpašuma (IĪ) tiesības, kā arī atbalstīt ES ekonomikas atveseļošanos. MVU fonds ir Eiropas Komisijas iniciatīva, ko īsteno Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) un kas darbosies no 2022. gada 10. janvāra līdz 2022. gada 16. decembrim. Līdzfinansējums MVU tiek nodrošināts vaučeru veidā. Uzņēmumiem iespējams pieteikties gan uz katru vaučeri atsevišķi, gan abiem kopā. Katram MVU var tikt atmaksāti līdz pat 2250 EUR.

Šogad MVU fonds piedāvā divus vaučerus:  

1. vaučeru (pieteikšanās tiks slēgta 29.novembrī plkst. 17:00)

(līdz 1500 EUR) var izmantot IP Scan pakalpojumam, kā arī preču zīmju un/vai dizainparaugu reģistrēšanai / 

 • 90 % atlīdzināšana IĪ priekšizpētes pakalpojumiem (IP Scan). Intelektuālā īpašuma priekšizpētes pakalpojuma attiecināmās izmaksas (fiksēta summa) Latvijai: 700 EUR, bet ar fonda starpniecību uzņēmumam ir iespēja atgūt 90% no pakalpojuma izmaksām.  Iegūstot 90 % finansēto atmaksu, uzņēmumam Latvijā priekšizpētes pakalpojums izmaksā tikai 70 EUR

 • 75 % atlīdzināšana preču zīmes un/vai dizainparauga pieteikuma maksām, papildu preču un pakalpojumu klašu maksām un izskatīšanas, reģistrācijas, publicēšanas un publicēšanas atlikšanas maksām ES līmenī. Piemēram, pieteikuma maksa ES: 850 EUR preču zīmei (līdzfinansējums 637,50 EUR) un 350 EUR dizainparaugam (līdzfinansējums 262,50 EUR)

 • 75 % atlīdzināšana preču zīmes un/vai dizainparauga pieteikuma maksām, papildu preču un pakalpojumu klašu maksām un izskatīšanas, reģistrācijas, publicēšanas un publicēšanas atlikšanas maksām valsts un reģionālā līmenī. Piemēram, pieteikuma un reģistrācijas maksa Latvijā (iekļaujot 1 Nicas klasifikācijas klasi): 185 EUR preču zīmei (līdzfinansējums 138,75 EUR) un 105 EUR dizainparaugam (līdzfinansējums 78,75 EUR)

 • 50 % atlīdzināšana preču zīmes un/vai dizainparauga pieteikuma pamatmaksai, attiecinātajām maksām un turpmākām maksām par katru attiecināto valsti ārpus ES - maksu par teritoriālo attiecinājumu un vēlāku teritoriālo attiecinājumu ārpus ES.

2. vaučeru (pieteikšanās tiks slēgta 16. decembrī)

(līdz 750 EUR) var izmantot patentu reģistrēšanai: 

 • 50 % atlīdzināšana patenta pieteikuma iesniegšanas un patenta piešķiršanas un publicēšanas maksām saskaņā ar valstī piemērojamo cenrādi.

MVU fonds sniedz finansiālu atbalstu MVU, kuri nodibināti Eiropas Savienībā. Pieteikumu var iesniegt ES MVU īpašnieks, darbinieks vai pilnvarots pārstāvis, kas rīkojas MVU vārdā. Izvēlētais aizsardzības līmenis (valsts, reģionālais, ES vai starptautiskais) būs atkarīgs no jūsu uzņēmējdarbības stratēģijas un izaugsmes plāniem. Ja neesat pārliecināts par to, kāda veida aizsardzību piemērot vai kādā teritoriālā līmenī to piemērot, IĪ priekšizpētes pakalpojums (IP Scan) var palīdzēt izdarīt pareizo izvēli.

Lai gūtu labumu no MVU fonda, jums:

 1. Jāreģistrējas, jāpierakstās savā ‘MVU fonda kontā’ un jāiesniedz pieteikuma veidlapa.

 2. Kad pieteikums tiks apstiprināts, jūs saņemsit paziņojumu par līdzfinansējuma piešķiršanu un savu(s) vaučeri(-us). Pēc tam varat pieprasīt jums nepieciešamās IĪ darbības.

 3. Lai saņemtu atlīdzību par pieprasītajām IĪ darbībām, jums  pēc samaksāšanas jāpiesakās atlīdzībai  par izpildītajām darbībām, izmantojot MVU fonda kontā pieejamo veidlapu.

Vaučeri ir derīgi 4 mēnešus kopš dotācijas saņemšanas brīža, un vajadzības gadījumā to termiņu var pagarināt vēl par 2 mēnešiem sākotnējo 4 mēnešu perioda pēdējo 30 dienu laikā. Minētajā periodā jūs varat pieprasīt darbības un maksāt par IĪ darbībām un pēc tam pieprasīt līdzfinansējumu, tādējādi aktivizējot savu(s) vaučeri(-us).

Svarīgi! 

 • Pārliecinieties, ka Jūsu uzņēmums atbilst maza un vidēja uzņēmuma oficiālajai definīcijai (angļu valodā- EUIPO, latviešu valodā- LIAA resurss).  

 • Iepazīstieties ar saturu projekta tīmekļa vietnē un pārliecinieties, ka varat atbildēt ar “jā” uz visiem jautājumiem Kontrolsarakstā pieteikuma iesniedzējiem.  

 • Ņemiet vērā, ka vaučeriem nav atpakaļejoša spēka, un izmaksas par darbībām, kas veiktas pirms dotācijas lēmuma saņemšanas, nevar tikt atlīdzinātas.

 • Pārliecinieties, ka vaučeri(-us) izmantojiet norādītajā derīguma termiņā!

Plašāka informācija par dotācijas programmu latviešu valodā: https://euipo.europa.eu/ohimportal/lv/online-services/sme-fund 

Biežāk uzdotos jautājumus un atbildes meklējiet šajā saitē.  

Vairāk informācijas:  

Māra Vilciņa

Projekta vadītāja
Mara.Vilcina [at] lrpv.gov.lv