Ziņas no iestādes
seminars

Ceturtdien, 22. februārī, notiks Patentu valdes un Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) Apelācijas padomju organizēts starptautisks seminārs par Latvijas un Eiropas Savienības (ES) pieredzi preču zīmju un dizainparaugu strīdu izskatīšanas lietās. Seminārs ir ikgadējs Patentu valdes organizēts pasākums, lai intelektuālā īpašuma jomas profesionāļi gūtu ieskatu rūpnieciskā īpašuma strīdu izskatīšanas aktualitātēs.   

Semināru atklās Patentu valdes direktors Agris Batalauskis un EUIPO Apelācijas padomju pagaidu prezidents Gordons Hamfrijs, kurš sniegs arī ieskatu EUIPO Apelācijas padomju institucionālajos jaunumos un aktualitātēs.  

Par preču zīmju strīdu izskatīšanas aktualitātēm Latvijā, uzsvaru liekot uz jaunākajiem Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes (RIAP) pieņemtajiem lēmumiem, stāstīs padomes priekšsēdētāja Dace Liberte, savukārt ar jaunāko ES preču zīmju un dizainparaugu strīdu izskatīšanas praksi iepazīstinās EUIPO Apelācijas padomju locekļi Svens Štūrmans un Nina Korjus. Par aktualitātēm Latvijas tiesu judikatūrā intelektuālā īpašuma lietās  dalībniekiem informāciju sniegs LR Augstākās tiesas senatore Zane Pētersone, kura ir specializējusies intelektuālā īpašuma lietās.   

Semināra otrā daļa būs veltīta preču zīmju un dizainparaugu strīdu izskatīšanas vienotas prakses izveides aktualitātēm. EUIPO eksperte Janka Budovičova informēs par ES preču zīmju un dizainparaugu tiesību konsekventas un saskaņotas piemērošanas attīstību un konkrētiem projektiem, proti, kā novērtēt, vai preču zīme ir pretrunā ar sabiedrisko kārtību vai vispārpieņemtajiem morāles principiem, un kā novērtēt, vai preču zīmes reģistrācijas pieteikums iesniegts negodprātīgos nolūkos. Seminārs noslēgsies ar G. Hamfrija prezentāciju par mediācijas izmantošanu intelektuālā īpašuma strīdu izšķiršanā un dalībnieku diskusiju.   

RIAP izskata izgudrojumu patentu (ieskaitot papildu aizsardzības sertifikātus zālēm un augu aizsardzības līdzekļiem), preču zīmju (ieskaitot kolektīvās zīmes un sertifikācijas zīmes), dizainparaugu un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju ārpustiesas strīdus, kuri izriet no rūpnieciskā īpašuma objektu reģistrācijas un pēcreģistrācijas procedūrām. RIAP  darbības mērķis ir izskatīt ārpustiesas strīdus, kuri izriet no reģistrācijas un pēcreģistrācijas procedūrām, kā arī nodrošināt rūpnieciskā īpašuma normatīvajos aktos paredzēto agrāko tiesību īstenošanu pēcreģistrācijas procedūrās.  

Informāciju sagatavoja: 

Ella Pētermane

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ella.Petermane [at] lrpv.gov.lv