Nozares ziņas
Darbs pie datora

Tīmekļa vietnes un mobilās lietotnes, kuras pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības (IĪT), izmanto reklāmas vietu pārdošanu kā vienu no saviem ieņēmumu avotiem. Papildus ieņēmumu plūsmas nodrošināšanai IĪT pārkāpējiem, likumīgu zīmolu reklāmas klātbūtne šajās vietnēs var maldināt patērētājus. Tas var likt viņiem maldīgi uzskatīt, ka vietne vai lietotne, kurai viņi piekļūst, nodrošina piekļuvi likumīgam saturam, precēm vai pakalpojumiem.

Lai stiprinātu IĪT aizsardzību un mazinātu to pārkāpumu radīto kaitējumu, ar Eiropas Komisijas (EK) atbalstu tapa saprašanās memorands (SM) par tiešsaistes reklāmu un IĪT. SM parakstītāji pārstāv reklāmas izvietošanā, pirkšanā, pārdošanā un/vai veicināšanā iesaistītās puses, tostarp reklāmdevējus, reklāmas aģentūras, tirdzniecības vietas, reklāmas platformas, reklāmas tīklus, kā arī reklāmas izdevējus un IĪT īpašniekus.

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) pasūtīja White Bullet (uzņēmums, kas identificē IĪT pārkāpumus tiešsaistē) veikt 2021. gada reklāmas uzraudzīšanu (monitoringu), lai novērtētu SM ietekmi uz tiešsaistes reklāmu, novērtētu tiešsaistes reklāmas apjomu, tās veidu, kā arī aplēstu saistītos reklāmas ieņēmumus IĪT pārkāpjošās vietnēs un lietotnēs. Šis pasūtījums ir turpinājums darbam, ko, EK vārdā, veica White Bullet 2020. gadā un 2019. gada pirmajā pusē.

2021. gada reklāmu uzraudzīšanas ietvaros laika posmā no 1. janvāra līdz 30. septembrim tika apkopoti dati par 2021. gada uzraudzīto 5 758 tīmekļa vietņu un 538 mobilo lietotņu reklāmu profiliem no 18 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, Lielbritānijas un Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV).

Galvenie secinājumi: 

Uzraudzīto tīmekļa vietņu un mobilo lietotņu analīze

No 5 758 tīmekļa vietnēm 43 % tika klasificētas kā nelikumīgas vietnes un 57 % kā augsta riska vietnes. Nelikumīgas vietnes ir tās, kuras ES valstu tiesas, administratīvās vai citas tiesībaizsardzības iestādes ir atzinušas par nelikumīgām. Augsta riska vietnes pagaidām nav atzītas par nelikumīgām, taču tās tiek pārbaudītas kā IĪT pārkāpjošas vietnes, izmantojot White Bullet izstrādāto rīku IPIP™.

No 538 mobilajām lietotnēm 27 % tika klasificētas kā nelegālas lietotnes un 73 % kā augsta riska lietotnes. Nelegālās lietotnes ir izņemtas no oficiālajiem lietotņu veikaliem (piemēram, Apple App Store, Google Play vai Microsoft Store).

Reklāmas seansu analīze

2021. gadā ES valstu uzraudzītajās tīmekļa vietnēs kopumā bija 70,3 mljrd. reklāmas seansu, no kuriem 37 % bija nelegālajās tīmekļa vietnēs un 63 % augsta riska tīmekļa vietnēs. Francijā un Vācijā bija vislielākais reklāmas seansu skaits ES dalībvalstu vidū.

2021. gadā uzraudzītās mobilās lietotnes visā pasaulē radīja 8,6 mljrd. reklāmas seansu, no kuriem 18,5 % bija nelegālajās lietotnēs un 81,5 % augsta riska lietotnēs.

Aptuvenā reklāmas ieņēmumu analīze

2021. gadā:

  • Kopējie pasaules mēroga ieņēmumi no 5 758 uzraudzītajām tīmekļa vietnēm tika lēsti 912,7 milj. eiro apmērā.
  • Tikai 18 ES pārraudzītajās valstīs vien kopējie aplēstie ieņēmumi no vietnēm bija 102,5 milj. eiro.
  • Kopējie 543 uzraudzīto lietotņu radītie ieņēmumi visā pasaulē tika lēsti 57,1 milj. eiro apmērā.

Visā pasaulē aplēstie reklāmas ieņēmumi no uzraudzītajām tīmekļa vietnēm palielinājās par 75 % - no 520,9 milj. eiro 2020. gadā līdz 912,7 milj. eiro 2021. gadā. Aplēstie reklāmas ieņēmumi 18 uzraudzītajās ES dalībvalstīs palielinājās tikai par 40 % - no 73 milj. eiro 2020. gadā līdz 102,5 milj. eiro 2021. gadā, savukārt aplēstie reklāmas ieņēmumi neuzraudzītajās valstīs palielinājās par 241 % - no 75,87 milj. eiro 2020. gadā līdz 258,599 milj. eiro 2021. gadā.

Šie skaitļi norāda uz nopietnu problēmu, proti, tīmekļa vietnes un mobilās lietotnes, kas pārkāpj IĪT, gūst ieņēmumus ne tikai no savām pārkāpumu darbībām, bet arī no likumīgu zīmolu reklāmām, kas šādās tīmekļa vietnēs tiek izvietotas neapzināti, daļēji ļoti sarežģītās interneta reklāmas ekosistēmas dēļ. Tomēr aplēstais reklāmas ieņēmumu pieaugums par 40 % no tīmekļa vietnēm ES uzraudzītajās valstīs 2021. gadā bija ievērojami mazāks nekā aplēstais reklāmas ieņēmumu pieaugums par 241 % pārējās pasaules valstīs. ES, Apvienotajā Karalistē un ASV reklāmas industrija ir ieviesusi pasākumus, lai novērstu reklāmas finansēto pirātismu. Citviet pasaulē šie pasākumi nav tik progresīvi.

Plašāka informācija un dati par veikto pētījumu pieejami šeit.

Informāciju par citām Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra publikācijām Jūs varat atrast EUIPO tīmekļa vietnē.

 

Informāciju sagatavoja:

Karīna Breimane

Projekta koordinatore
Karina.Breimane [at] lrpv.gov.lv