Nozares ziņas
Tiesas āmurs

Tiesu prakses atjauninātajā izdevumā apkopoti būtiskākie nesen pieņemtie lēmumi Eiropā par intelektuālā īpašuma tiesību (ĪIT) pārkāpšanu un īstenošanu. 

Izdevums ietver vairāk nekā 180 nacionālo tiesu spriedumu un Eiropas Savienības Tiesas (EST) prejudiciālo nolēmumu kopsavilkumus.  

Pirmajā daļā aplūkotas jaunākās lietas, tostarp EST lēmums apvienotajās lietās C-682/18 un C-683/18 par YouTube un Cyando tiešsaistes platformu atbildību saistībā ar lietotāju nelikumīgu augšupielādi. Dokumentā ir arī EST jaunākie skaidrojumi par sabiedrības informēšanu savstarpējā (P2P) tīklā un “autortiesību troļļiem (copyright trolls)” lietā C-597/19 M.I.C.M. (Mircom International Content Management & Consulting). Otrajā daļā tiek apskatīti lēmumi, kas pieņemti laika posmā no 2018. gada līdz 2021. gada maijam.

Iekļauts arī Patentu valdes Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes (Apelācijas padome) lēmums lietā RIAP/2020/M 71 352-Ie (OP-2017-75) un RIAP/2020/M 71 353-Ie (OP-2017-76). Šajā lēmumā Apelācijas padome izskatīja iebildumus saistītus gan ar preču zīmēm, gan ar autortiesībām saistībā ar literāro tēlu Pepija Garzeķe (Pipi Longstocking). Apelācijas padome secina, ka šajā lietā ir pārkāptas autortiesības, jo preču zīmes atveidojumā nav oriģinalitātes un tas satur literāra tēla raksturīgās pazīmes.

Aplūkots arī Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu (lieta C-762/19, CV-Online Latvia v Melons, EU:C:2021:434) par datubāzu veidotāju “sui generis” tiesībām un aizliegumu trešām personām bez datubāzes veidotāja atļaujas “iegūt” vai “atkārtoti izmantot” visu tās saturu vai būtisku tā daļu. 

Izdevumu sagatavoja Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centrs (Observatorija). Tā mērķis ir sniegt praktiķiem, tiesnešiem un likumdevējiem pārskatu par jaunākajiem tiesu prakses notikumiem un tendencēm šajā jomā. 

Tiesu prakses atjauninātais izdevums pieejams šeit.

Plašāku informāciju par Observatorijas darbību, kā arī par tās iniciatīvām tiesu prakses jomā varat atrast šeit.

 

Informāciju sagatavoja: