Nozares ziņas
European Patent Guide 2021

Eiropas Patentu iestāde (EPO) izstrādājusi Eiropas patentu ceļvedi, lai sniegtu izgudrotājiem, uzņēmumiem un to pārstāvjiem Eiropas patenta pieteikšanas procedūras izklāstu, piedāvājot praktiskus padomus vieglākam pieteikšanās procesam. Jaunākā ceļveža versija - tā 21. izdevums šobrīd pieejams tiešsaistē

Eiropas patentu ceļveža 21. izdevums ir balstīts uz pārskatīto Eiropas Patentu konvenciju, kas stājās spēkā 2007. gada 13. decembrī. Tādējādi visas atsauces uz pantiem vai noteikumiem ceļvedī attiecas uz EPC, kas ir spēkā kopš šī datuma.  

Lai uzzinātu detalizētāku informāciju, aicinām iepazīties ar Eiropas Patentu iestādes ekspertīzes vadlīnijām, kas ir visaptverošs ceļvedis par katru piešķiršanas procedūras posmu un EPO praksi. 

Eiropas Patentu konvencijas izpildi koordinē Patentu valde un Latvijas Republikas intereses konvencijas izpildinstitūcijās pārstāv Patentu valdes pārstāvji, pamatojoties uz  likuma "Par 1973. gada 5. oktobra Konvenciju par Eiropas patentu piešķiršanu (Eiropas patentu Konvencija), 2000. gada 17. oktobra Vienošanos par Konvencijas par Eiropas patentu piešķiršanu 65. panta piemērošanu un 2000. gada 29. novembra Grozījumiem 1973. gada 5. oktobra Konvencijā par Eiropas patentu piešķiršanu (Eiropas patentu Konvencija)"  2. pantu

Plašākā informācija pieejama šeit

Informāciju sagatavoja: 

Viktorija Kasara

Projekta koordinatore
Viktorija.Kasara [at] lrpv.gov.lv