Nozares ziņas
IdeasPowered@School

Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centrs publicējis atjauninājumus tīmekļa vietnē Ideas Powered@School, kas veltīti mācību materiāliem par intelektuālā īpašuma jomu.

Tīmekļa vietnē pieejamie materiāli paredzēti skolotājiem darbā ar dažāda vecuma skolēniem un studentiem, jo izstrādātie materiāli aptver dažādus tematus un sarežģītības līmeņus - sākot no pamatizglītības līdz augstākajai izglītībai. Materiālus Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) ir izstrādājis kopā ar IP in Education (Intelektuālais īpašums izglītībā) projekta izglītības ekspertiem. 

Starp jaunajiem materiāliem atradīsiet dažādas spēles, mācību stundu aktivitāšu idejas, mācību komplektus un rīkus, kas veicinās jauniešu izpratni par intelektuālo īpašumu un tā aizsardzības nozīmi. Pieejamos materiālus skolotāji var izmantot atsevišķiem mācību priekšmetiem (piemēram, sociālajās zinībās, ētikā, klases stundā un ekonomikā) vai kā vispārēju metodi zināšanu ieguvei par intelektuālo īpašumu (piemēram, skolas projektu dienās, tematiskajās aktivitātes un pasākumos). Tos ir iespējams arī atlasīt pēc vecuma grupām, kas palīdzēs atrast piemērotākos materiālus klasei vai klašu grupai.  

Nesen tika atjaunināti arī populārākie materiāli - 21 diena līdz radošākai dzīvei (dienasgrāmata, kas palīdz novērtēt radošumu) un Intelektuālā īpašuma pamati skolotājiem (materiāls skolotājiem), kas ir pieejami 23  valodās, tai skaitā arī latviešu valodā.  

Par Ideas Powered@School 

Tīmekļa vietni Ideas Powered@School izstrādāja IP in Education projekta komanda sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm. Projekta mērķis ir veicināt radošumu, inovācijas, uzņēmējdarbību un atbildīgu digitālo iesaistīšanos Eiropas jauniešu vidū.  

 

Arī Patentu valdes tīmekļa vietnē ir pieejama sadaļa skolēniem un skolotājiem, kur apkopoti dažādi materiāli (piemēram, interaktīvi rīki, videomateriāli, uzdevumi, komiksi, uzņēmēju pieredzes stāsti) par intelektuālā īpašuma tematiku, kas ir noderīgi gan darbam skolā, gan arī individuālai apguvei.  

 

Informāciju sagatavoja: