Nozares ziņas
rokasgrāmata

Eiropas Patentu iestāde (EPO) ir publicējusi pilnībā atjauninātu “Vienotā patenta rokasgrāmatas” izdevumu. Rokasgrāmatas mērķis ir sniegt uzņēmumiem, izgudrotājiem un to pārstāvjiem procedūras izklāstu par to, kā iegūt vienota spēka statusu Eiropas patentam, kuru EPO, pamatojoties uz Eiropas Patentu konvenciju, jau ir piešķīris.

Rokasgrāmatā aplūkojams arī praktisks pārskats par vienotā patenta sistēmu un sniegta noderīga informācija par vienotās aizsardzības pieprasījuma iesniegšanu. Saistībā ar vienotajiem patentiem tiek aplūkotas arī papildu procedūras, piemēram, tās, kas jāievēro saskaņā ar tulkošanas izmaksu kompensāciju. Rokasgrāmata informē arī par to, kā maksāt vienotā patentu atjaunošanas maksu.

Vienotais patents un Vienotā patentu tiesa ir vienotās patentu sistēmas pamatelementi, kas papildinās un stiprinās esošo centralizēto Eiropas patentu piešķiršanas sistēmu. Tie piedāvās lietotājiem rentablu un procesuāli pievilcīgu iespēju plašai patentu aizsardzībai un strīdu izšķiršanai visā Eiropā. Paredzams, ka vienotā patentu sistēma sāks darboties 2022.gada otrajā pusē. 

Rokasgrāmata pieejama gan PDF versijā, kuru iespējams izdrukāt, gan HTML versijā, kas piemērota lietošanai tiešsaistē.

Rokasgrāmata pieejama šeit: Unitary patent guide.