Nozares ziņas
Agris Batalauskis

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns Patentu valdes direktora amatā iecēlis Agri Batalauski, kurš līdz šim pildīja Tieslietu ministrijas Projektu departamenta direktora pienākumus. Jaunos amata pienākumus A.Batalauskis sāks pildīt no 2022. gada 1. februāra.

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns: "Agris Batalauskis ir guvis nenovērtējamu vadības pieredzi, īstenojot vairākus nozīmīgus projektus starptautiskā mērogā. Šāda pieredze ir būtisks priekšnoteikums, lai nodrošinātu sekmīgu Patentu valdes turpmāko darbu un tās attīstību."

A.Batalauskis: "Manas prioritātes – iestādes procesu attīstība un intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības sistēmas modernizēšana un stiprināšana Latvijā. Lai to paveiktu, nepieciešams stiprināt darbinieku kapacitāti, kas ir galvenais priekšnoteikums iestādes veiksmīgai attīstībai nākotnē."

A.Batalauskis ir ieguvis sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē un viņa līdzšinējā darba un profesionālā pieredze vadošos amatos tieslietu jomā ir bijusi augsti novērtēta. Kopš 2015. gada A.Batalauskis strādājis Tieslietu ministrijas Projektu departamenta direktora amatā. Tāpat arī pildījis Eiropas lietu departamenta direktora vietnieka pienākumus. No Tieslietu ministrijas puses viņš ir bijis atbildīgs par daudzu stratēģiski nozīmīgu attīstības projektu uzraudzību un īstenošanu, kas rezultējies ne tikai ar veiksmīgu tieslietu jomas reformu ieviešanu, bet arī būtiski veicinājis Tieslietu ministrijas starptautisko atpazīstamību.

A.Batalauskis līdz šim arī ir veiksmīgi pārstāvējis tieslietu jomas intereses dažādos starptautiskos forumos, tai skaitā ES Padomes un Eiropas Komisijas, kā arī Eiropas Padomes darba grupās un sekmējis iespējas tieslietu jomā piesaistīt papildus ārvalstu finanšu līdzekļus attīstības jautājumiem.

 

Autors:

Lana Mauliņa

Tieslietu ministrijas, Komunikācijas departamenta direktore

Tālrunis: 67036738; e-pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv