Patentu valde informē, ka atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” 43.3. apakšpunktā noteiktajam, no pirmdienas, 24. maija, elektroniskā pasta adresei lietvediba@lrpv.gov.lv tiek mainīts nosaukums uz pasts@lrpv.gov.lv.

Elektroniskā pasta adrese valde@lrpv.gov.lv tiek saglabāta.