Ziņas no iestādes
Agris Batalauskis

Patentu valdes direktors Agris Batalauskis š.g. 20. martā ievēlēts Eiropas Patentu organizācijas (EPO) Administratīvās padomes (Padome) valdē.

Padomes ievēlēto locekļu pilnvaru termiņš ir trīs gadi, attiecīgi A. Batalauska pilnvaru termiņš būs no šī gada 27. jūnija līdz 2027. gada 26. jūnijam.

“Esmu pārliecināts, ka EPO kā organizācijai ir nozīmīga loma uz inovācijām un ilgtspējīgiem risinājumiem balstītas ekonomiskās attīstības veicināšanā Eiropā, kā arī ietekme uz Eiropas inovāciju sistēmas konkurētspējas stiprināšanu globālā mērogā. Strādājot Administratīvās padomes valdē, man būs iespēja piedalīties EPO lomas stiprināšanā, kā arī tās stratēģisko mērķu sasniegšanā,” pauž Patentu valdes direktors Agris Batalauskis.

A. Batalauskis Patentu valdes direktora amatā ir kopš 2022. gada 1. februāra, un līdz šim aktīvi piedalījies Padomes darbā kā Latvijas delegācijas EPO vadītājs. Patentu valdes direktors vienlaikus pārstāv Latviju arī divās citās nozīmīgās ar intelektuālo īpašumu saistītās  organizācijās – Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā un Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijā, iesaistoties organizāciju aktivitātēs, tādējādi stiprinot arī Patentu valdes un līdz ar to Latvijas lomu intelektuālā īpašuma jomas attīstībā Eiropā un Pasaulē.

EPO Padome darbojas kā pārraugošā organizācija un tā sastāv no EPO dalībvalstu pārstāvjiem, savukārt tās valde sagatavo Padomes darba programmu, koordinē Padomes un tās struktūrvienību, komiteju darbu, tādā veidā veicinot visas EPO saskaņotu un koordinētu funkciju izpildi.

Informāciju sagatavoja

Ella Pētermane

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ella.Petermane [at] lrpv.gov.lv