Ziņas no iestādes
ziedi

Piecām Patentu valdes darbiniecēm ir piešķirts Tieslietu ministrijas apbalvojums par nozīmīgu ieguldījumu nozares attīstībā, kā arī priekšzīmīgu un radošu darba izpildi.

Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības raksts un "zelta" spalva piešķirta Preču zīmju un dizainparaugu departamenta direktorei Baibai Graubei. Viņai apbalvojums piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un starptautiskās sadarbības veicināšanā tieslietu jomā.

Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības raksts un „sudraba” spalva piešķirta Patentu departamenta direktorei Līgai Lārmanei. Apbalvojums piešķirts par būtisku ieguldījumu Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un starptautiskās sadarbības veicināšanā tieslietu jomā.

Kvalitātes un risku vadītājai Intai Miķelsonei par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi piešķirts Tieslietu ministrijas Goda Diploms.

Par būtisku ieguldījumu rūpnieciskā īpašuma tiesību normu pilnveidošanā Tieslietu Ministrijas Pateicības raksts piešķirts Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes priekšsēdētājai Dacei Libertei un Patentu valdes vadošajai ekspertei Eiropas patentu jautājumos Mārai Rozenblatei.

Sirsnīgi sveicam kolēģes ar augsto novērtējumu un apbalvojumiem!

Informāciju sagatavoja

Ella Pētermane

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ella.Petermane [at] lrpv.gov.lv