Ziņas no iestādes
vizuālis ziņai

Patentu valdes Starptautiskās sadarbības un attīstības departamenta vadošā referente Inguna Gruntiņa saņēmusi Pasaules Muitas organizācijas Goda rakstu par ieguldījumu sadarbībā ar Latvijas Muitas dienestu.

Apbalvojumi tiek pasniegti ik gadu, 26. janvārī, kad tiek atzīmēta Pasaules Muitas organizācijas dibināšanas gadadiena jeb Starptautiskā muitas diena. Šogad gadadienas devīze ir “Mērķtiecīga esošo un jaunu muitas sadarbības partneru iesaiste”, un Latvijā Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde šajā dienā pasniedza Pasaules Muitas organizācijas Goda rakstus saviem sadarbības partneriem, kuri savā profesionālajā darbībā demonstrē ieguldījumu šī gada devīzes īstenošanā.

Šogad atzinību ir izpelnījusies arī Patentu valdes pārstāve Inguna Gruntiņa par profesionālo ieguldījumu par ikgadējo Patentu valdes un Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes semināru organizēšanu muitas dienesta darbiniekiem un citiem nozares profesionāļiem par aktualitātēm intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā un viltojumu apkarošanā.

Pasaules Muitas organizācija ir dibināta 1952. gadā kā Muitas sadarbības padome, kuras uzdevums ir uzlabot muitas administrāciju darba efektivitāti, kā arī nodrošināt sabiedrības aizsardzību un veicināt starptautisko tirdzniecību.

Muitas pārvaldes sadarbības partneri ar Pasaules Muitas organizācijas Goda rakstiem tiek apbalvoti kopš 2010. gada, šogad apbalvojums tiek pasniegts 15. reizi. Iepriekšējos gados ar tiem apbalvoti kopumā 20 Muitas pārvaldes sadarbības partneri.

Patentu valde sirsnīgi sveic kolēģi un lepojas ar augsto starptautisko novērtējumu!