Ziņas no iestādes
Mapes

8. septembrī Patentu valde ieviesa Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) Eiropas Sadarbības projektu "Vēsturisko dokumentu atlase un saglabāšana" (Capture and Store Historical Files), kā rezultātā tika noslēgts preču zīmju, dizainparaugu un ar to saistīto lietu digitalizācijas process, kopumā digitalizējot 97 165 lietas. 

Noslēdzot šo projektu, Patentu valde ir spērusi nākamos soļus savas darbības digitalizācijā un ir tuvāk "bezpapīra" biroja principa ieviešanai dokumentu apritē iestādē. Šī projekta galvenie ieguvumi iestādei ir visu lietas dokumentu pieejamība Patentu valdes dokumentu aprites sistēmā, kas savukārt nozīmē, ka ikdienas darbā šie dokumenti ir pieejami neatkarīgi no Patentu valdes darbinieku fiziskās atrašanās vietas, tos vienlaikus var lietot vairāki kolēģi un tas arī atļauj automatizēt dažādus iestādes rīkus un iekšējos procesus.  

Patentu valdes sadarbībā ar EUIPO uzsāka digitalizācijas procesu 2020. gada septembrī. Neskatoties uz Covid-19 izaicinājumiem, projekta partneri bija spējīgi veiksmīgi sadarboties un noslēgt šo apjomīgo digitalizācijas projektu plānotajā laikā.   

Kopumā digitalizēto preču zīmju un dizainparaugu reģistrācijas dokumentu apjoms ir vairāk nekā 1 514 000 lapu. Nākamie soļi iestādes virzienā uz "bezpapīra" biroja principa ieviešanu būs saistīti ar patentu un ar to saistīto dokumentu skenēšanu un potenciālu digitalizēšanu, lai jau tuvākajos mēnešos iestāde būtu vēl tuvāk savam mērķim samazināt papīra apriti iestādē, lai mazinātu ietekmi uz dabu un veiksmīgi varētu nodrošināt savu darbību laikā, kad darbs no mājām kļūst par ikdienu. 

Digitalizācijas process tika veikts EUIPO ECP5 projekta “Vēsturisko dokumentu atlase un saglabāšana” (CSHF) ietvaros. CSHF projekts paredz papīra dokumentācijas digitalizāciju ES  valstu nacionālajos intelektuālā īpašuma birojos, lai nodrošinātu vienkāršu un ātru pieeju dokumentiem un datiem saistītiem ar preču zīmēm un dizainparaugiem. 

Informāciju sagatavoja:

Edgars Cebaks

Juriskonsults-informācijas tehnoloģiju projekta vadītājs
Edgars.Cebaks [at] lrpv.gov.lv