Ziņas no iestādes
Vizuālis ziņai

Sākoties jaunajam mācību gadam, aktīvs darba cēliens sākas arī Patentu valdei, kuras uzdevums ir ne tikai reģistrēt rūpnieciskā īpašuma objektus, bet arī izglītot sabiedrību par intelektuālā īpašuma aizsardzības nozīmi un tā lomu ikdienā. Skolēni un studenti, sākoties jaunajam mācību gadam, apņemas būt aktīvāki, vairāk un cītīgāk mācīties, vairāk izcelties savu vienaudžu vidū ar stilu, oriģinalitāti, zināšanām.  

Arī Patentu valde ik gadu nosprauž jaunus mērķus un apņemas turpināt iesākto, tostarp veicināt bērnu un jauniešu izpratni par intelektuālo īpašumu, jo skolēnu un studentu vidū ir daudz radošu personību, kuri rada novatoriskus produktus, bet viņiem nereti trūkst izpratnes par aizsargāšanas iespējām. “Patiesībā arī mēs mācāmies un pilnveidojamies. Tiekoties ar bērniem un jauniešiem, runājot ar viņiem, mēs cenšamies izprast, kā vēl labāk, saprotamāk un aizraujošāk pasniegt viņiem informāciju par intelektuālo īpašumu. Mūsu pūļu novērtējums ir lielā dalībnieku aktivitāte kopīgi ar mūsu sadarbības partneriem rīkotajos konkursos, lekcijās un citos izglītojošos pasākumos,” pauž Patentu valdes Attīstības un starptautiskās sadarbības departamenta direktore Terēze Vētra. 

Viens no projektiem, kas atjaunotā un būtiski papildinātā versijā savu dienasgaismu ieraudzījis īsi pirms jaunā mācību gada sākuma, ir Latvijas izpildītāju un producentu apvienības, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras / Latvijas Autoru apvienības un Kultūras ministrijas veidotā izglītojoša platforma Autorskola.lv, kam saturu par intelektuālo īpašumu un tā aizsardzību šajā vasarā pievienoja arī Patentu valde. Ar lepnumu arī piedāvāts nenovērtējams resurss Latvijas pedagogiem – metodiskais materiāls "Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē". Šis visaptverošais mācību materiāls paver jaunas iespējas gan vispārējās, gan profesionālās vidējās izglītības skolotājiem. Tas ļauj viņiem uzlabot mācību stundu saturu, iekļaujot būtiskas tēmas, kas saistītas ar rūpniecisko īpašumu, tostarp patentiem, preču zīmēm, dizainparaugiem, ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un aizsardzību pret viltošanu. Zīmīgi, ka šis metodiskais materiāls ir unikāls izdevums Latvijā un viens no retajiem šāda veida piedāvājumiem Eiropas Savienības dalībvalstīs. Ar šo metodisko materiālu Patentu valdes mērķis ir ne tikai popularizēt rūpnieciskā īpašuma temata apguvi skolās, bet arī dot iespēju pedagogiem iedvesmot nākamo inovatoru, radošo personību un intelektuālā īpašuma entuziastu paaudzi.  

Paralēli plašām izglītojošām platformām un mācību materiāliem, Patentu valde sniedz papildu atbalstu gan pedagogiem, gan studentiem, piedāvājot virkni saistošu izglītojošu videolekciju. Šie video resursi ir vērtīgs ieguvums skolotājiem, jo tie piedāvā dinamisku un vizuāli pievilcīgu saturu, kas mācību procesu padara interesantāku, kā arī veicina temata apguvi. Aicinām ar materiāliem iepazīties Patentu valdes tīmekļvietnes sadaļā "Intelektuālais īpašums skolās": https://www.lrpv.gov.lv/lv/intelektualais-ipasums-skolas 

Mūsu izglītošanas misijas pamatā ir lekciju un semināru cikls, kas rūpīgi izstrādāts, lai nodrošinātu interesantu un saistošu saturu dažādām auditorijām, kā arī sniegtu vispusīgu izpratni par intelektuālā īpašuma jomu. Lekcijas un semināri ietver skaidrojumus par Patentu valdes būtisko lomu rūpnieciskā īpašuma tiesību jomā, mūsu piedāvāto pakalpojumu daudzveidības izpēti, kā arī interesantu piemēru apskati. Mēs iedziļināmies intelektuālā īpašuma jomā, kas ietver gan rūpniecisko īpašumu, gan autortiesības, niansēs, skaidrojot to īpašības, atšķirības, nozīmi un aizsardzības iespējas. 

Uzsākot jauno mācību gadu, Patentu valde jau piekto gadu pēc kārtas organizē konkursu skolēniem "Radošais intelektuālis", kas skolēniem visā Latvijā ļauj dinamiski un ar izdomu pievērsties intelektuālā īpašuma tematikai. 

Aicinām izglītības iestādes, skolotājus, studentus un ikvienu, kas vēlas paplašināt savu izpratni par intelektuālo īpašumu, līdzdarboties ar Patentu valdi. Kopā mēs varam atvērt durvis uz pasauli, kurā inovācijas un radošums tiek pilnvērtīgi novērtēti un aizsargāti, veicinot gaišāku nākotni visiem.

 

Informāciju sagatavoja:

Ella Pētermane

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ella.Petermane [at] lrpv.gov.lv