Nozares ziņas
Ziņa vizuāls attēls

Eiropas Patentu iestāde (EPO) 2022. gadā saņēma 193 460 patentu pieteikumus, kas ir par 2,5% vairāk nekā 2021. gadā, sasniedzot jaunu pieteikumu rekordu. Uz globālās ekonomikas nenoteiktības fona, šis rādītājs vieš optimismu, jo norāda uz pieaugošo uzņēmumu ieguldījumu apjomu pētniecībā un attīstībā. 

Straujākā izaugsme vērojama digitālo un tīrās enerģijas tehnoloģiju jomā. “Novatori veido viedāku nākotni. Ir vērojams stabils zaļās enerģijas ražošanas, pārvades un uzglabāšanas tehnoloģiju pieaugums. Ceturtā industriālā revolūcija pārņem mūsu dzīvi un tautsaimniecības nozares, no transporta līdz veselības aprūpei. Mēs to varam konstatēt, redzot noturīgu patentu pieteikumu pieaugumu digitālo tehnoloģiju un pusvadītāju jomā,” norāda EPO prezidents Antoniu Kampinušs. 

Patentu pieteikumu pieaugums

Zaļās tehnoloģijas virza izaugsmi 

Joma ar vislielāko patentu pieteikumu skaitu, pērn bija digitālās komunikācijas tehnoloģijas. Tai seko medicīnas, datoru, enerģētikas un mašīnbūves tehnoloģijas, kas ietver izgudrojumus tīrās enerģijas nodrošināšanai. Šis inovāciju virziens ir viens no visstraujāk augošajiem, to sekmē arī akumulatoru tehnoloģiju uzplaukums - +48% salīdzinājumā ar 2021. gadu! Top desmit straujāk augošo tehnoloģiju vidū, minams arī pusvadītāju, biotehnoloģiju un audiovizuālo tehnoloģiju noturīgā attīstība.  

Tehnoloģiju nozares top10

Līderi nemainās 

Vadošās  patentu pieteikumu izcelsmes valstis EPO 2022. gadā, tā pat kā pērn, bija ASV (kas veido ceturto daļu no kopējā skaita), Vācija, Japāna, Ķīna un Francija. Kopējo pieaugumu 2022. gadā galvenokārt veicināja pieteikumi no Ķīnas (+15,1% salīdzinājumā ar 2021. gadu), kas pēdējo piecu gadu laikā ir vairāk nekā dubultojušies. 

No Eiropa valstīm pārliecinoša līdere ir Vācija ar nepilniem 25 tūkstošiem patentu pieteikumu. Latvijai pērn reģistrēti 22 Eiropas patenti (tik pat cik 2021.gadā), Lietuvai un Igaunijai attiecīgi 78 un 66  pieteikumi. Šveice ir vadošā valsts Eiropā patentu pieteikumu skaita ziņā uz vienu iedzīvotāju. Eiropas uzņēmumi vairāk pieteikumu iesniedz datoru, medicīnas un biotehnoloģijās. 

Uzņēmumu reitingā - Huawei 

Vadošie patentu pieteicēji EPO 2022. gadā bija Huawei, seko LG, Qualcomm, Samsung un Ericsson. Tomēr saglabājas arī noturīgi liels mazo, vidējo uzņēmumu un individuālo pieteicēju īpatsvars. Pērn katrs piektais Eiropas patentu pieteikums bija no individuāla izgudrotāja vai neliela uzņēmuma. 

Detalizētāk iepazīties ar 2022. gada Eiropas patentu indeksu var šeit: epo.org/patent-index2022. 

Informāciju sagatavoja:

Andris Vanadziņš

Projektu vadītājs
Andris.Vanadzins [at] lrpv.gov.lv