Ziņas no iestādes
OECD vizīte

No 27. līdz 31.maijam Patentu valde organizēja Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ekspertu tikšanos ar dažādu institūciju pārstāvjiem, lai turpinātu izpēti par intelektuālā īpašuma sistēmu Latvijā, kā rezultātā tiks sagatavotas rekomendācijas sistēmas pilnveidošanai. 

Šī bija kārtējā vizīte strukturālo reformu atbalsta instrumenta projekta “Efektīvākas un iedarbīgākas tirgus uzraudzības un intelektuālā īpašuma sistēmas izveide Latvijai” ietvaros, un nedēļas laikā OECD eksperti tikās ar Patentu valdes pārstāvjiem, izglītības iestāžu, Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvjiem un uzņēmējiem 

Nozīmīgas diskusijas veidojās ar intelektuālā īpašuma mācību spēkiem, uzņēmējiem un to pārstāvošo institūciju ekspertiem, kuri izteica ierosinājumus turpmākiem intelektuālā īpašuma ekosistēmas uzlabojumiem. Uzņēmēji dalījās ar savu gan pozitīvo, gan negatīvo pieredzi sava intelektuālā īpašuma aizsardzības procesā, savukārt Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvji vērsa ekspertu uzmanību uz nepilnībām inovāciju komercializācijas procesā. 

OECD ekspertiem tā bija jau trešā izpētes misija kopš pagājušā gada oktobra. Vadošais intelektuālā īpašuma eksperts ir Glāzgovas Universitātes profesors Martins Kretsčmers (Martin Kretschmer).  

OECD Patentu valdē

Ziņojums par intelektuālā īpašuma sistēmu Latvijā Patentu valdei tiks iesniegts septembrī, sniedzot rekomendācijas tās attīstība. Tam sekos OECD ekspertu darbs pie rīcības plāna rekomendāciju īstenošanai. 

Intelektuālā īpašuma jomā projekta mērķis ir sniegt atbalstu Latvijai intelektuālā īpašuma ekosistēmas uzlabošanā, stiprināt intelektuālā īpašuma izmantošanu, stimulēt inovācijas un uzlabot uzņēmumu, īpaši mazo un vidējo uzņēmumu (MVU), konkurētspēju. Latvijā ir jāpilnveido intelektuālā īpašuma pārvaldības mehānismi un tīkli, lai veicinātu jaunradi un inovācijas, aizsargātu investīcijas un palielinātu MVU konkurētspēju. 

Informāciju sagatavoja

Ella Pētermane

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ella.Petermane [at] lrpv.gov.lv