Ziņas no iestādes
muita

Šī gada 8. novembrī jau sesto gadu norisināsies starptautisks seminārs muitas, policijas un prokuratūras darbiniekiem "Efektīvas intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības metodes".

Šīs apmācības nodrošina iespēju Latvijas tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem dalīties pieredzē, iepazīties ar labāko Eiropas praksi cīņai ar viltojumiem, kā arī sniedz iespēju paplašināt zināšanas par aktuālajām intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novēršanas metodēm.

Semināra dalībniekiem, klausoties Valsts policijas, Veselības inspekcijas, Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO), Eiropola un Eiropas biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) lektoru prezentācijās, būs iespēja uzzināt par jaunākajām tendencēm viltojumu izgatavošanā un labākās prakses piemēriem apjomīgu viltoto preču sūtījumu, tostarp medikamentu, atklāšanā. Tāpat semināra dalībnieki diskutēs un dalīsies pieredzē par Latvijas, Igaunijas un Lietuvas muitas dienestu aktivitātēm intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novēršanā un aktualitātēm normatīvajos aktos, kā arī gūs jaunas zināšanas par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības metodēm no dažādu intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieku skatu punkta.

2022. gada pavasarī prezentētais EUIPO pētījums par cilvēku attieksmi pret viltojumiem apliecina – jo izglītotāka sabiedrība, jo augstāks neiecietības slieksnis pret nelegālas izcelsmes precēm un pakalpojumiem. Pēc pētījuma datiem viltojumi šobrīd veido 6,8 % no Eiropas Savienības importa kopumā - tas ir 121 miljards eiro, un tie ietekmē pilnīgi visas nozares, sākot no kosmētikas un bērnu rotaļlietām, vīna un dzērieniem, elektronikas precēm līdz apģērbam un pat pesticīdiem. Viltojumi atstāj negatīvu ietekmi arī uz uzņēmējdarbību, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas ir Eiropas ekonomikas mugurkauls. Analizējot situāciju Latvijā, var secināt, ka intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu radītie zaudējumi ir aptuveni 45 miljoni eiro.

Patentu valdes direktors, Agris Batalauskis, viltojumu ražošanu un izplatīšanu iezīmē kā globāla mēroga noziedzīgu darbību, kas apgroza ievērojamus līdzekļus. “Tāpēc tiem, kas cīnās ar šo noziedzīgo rūpalu, visu laiku jābūt labā intelektuālā, tehnoloģiskā un fiziskā formā. Šādi pieredzes apmaiņas semināri ir viens no veidiem kā šo formu uzturēt. Svarīgi ir identificēt un slēgt viltojumu piegāžu un izplatīšanas ceļus. Sodīt tos, kas šajā rūpalā iesaistās. Domāju, ne mazāk svarīgi ir izglītot uzņēmējus, sabiedrību, pārliecinoši atgādinot, ka viltojumu lietošana nopietni apdraud gan mūsu, gan mūsu tuvinieku veselību un drošību. Tāpat viltotu preču iegāde grauj valstu ekonomikas, palielina bezdarbu, veicina cilvēku tirdzniecību, nodara kaitējumu videi un finansē terorismu.”

VID ģenerāldirektora vietnieks muitas jomā, Muitas pārvaldes direktors Raimonds Zukuls: “Cīņai pret viltotu preču izplatību muitai ir deleģētas tiesības kontrolēt starptautiskos sūtījumus un kravas, tādējādi aizsargājot patērētājus un oriģinālo preču ražotājus. Ik gadu Latvijas muita aiztur tūkstošiem viltotu rotaļlietu, medikamentu, automašīnu rezerves daļu, apavu, apģērbu, parfimērijas un kosmētikas izstrādājumu un citu preču. Iepriekšējos piecos gados konfiscēts vairāk nekā 474 000 viltojumu.  

Kontrolējot miljoniem importēto preču sūtījumu, muitas amatpersonām nepieciešamas plašas zināšanas, lai atšķirtu oriģinālus ražojumus no viltojumiem, turklāt, mainoties tendencēm, tās nepārtraukti jāpapildina. Starptautiska pieredzes apmaiņa par aktuālajām metodēm būtiski sekmē intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības pasākumu īstenošanu.”

Semināru organizē Patentu valde (PV) sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldi un Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja un Eiropas Komisijas  programmas "Customs 2027" atbalstu.

Informāciju sagatavoja:

Elīna Gaile

Vadošā referente
Elina.Gaile [at] lrpv.gov.lv