Nozares ziņas
Vizuālis

Vienotā patentu tiesa (VPT) informē par korekcijām tiesas darbības uzsākšanas laika grafikā. 

VPT darbu neuzsāks, iepriekš plānotajā termiņā - 2023. gada 1. janvārī, jo nepieciešams papildus laiks, lai nākamie lietotāji varētu pilnvērtīgi sagatavoties augstajām autentifikācijas prasībām, kas būs jāizpilda, lai piekļūtu VPT Lietu vadības sistēmai un parakstītu dokumentus. Lietotājiem nepieciešamas gan noteiktajiem tehniskajiem standartiem atbilstošas autentifikācijas ierīces, gan kvalificēts elektroniskais paraksts.  

Tāpēc noteikts, ka pārbaudes režīmā VPT darbību uzsāks nākamā gada 1. martā, bet durvis jaunā tiesa pilnvērtīgi vērs 2023. gada 1. jūnijā.  

Pārējie sagatavošanās darbi norit atbilstoši apstiprinātajam laika grafikam. Ir pieņemts VPT reglaments, iecelti tiesneši, izveidots prezidijs, ievēlēti un stājušies amatā Apelācijas un pirmās instances tiesu priekšsēdētāji. Turpinās arī VPT tiesnešu un ierēdņu apmācības.  

Plašāka informācija: https://www.unified-patent-court.org/en/news/adjustment-timeline-start-sunrise-period-1-march-2023

Konteksts: Eiropas Savienības dalībvalstu starpā ir panākta vienošanās par vienotā spēka Eiropas patenta piešķiršanu, kas pēc nepieciešamo juridisko procedūru īstenošanas iesaistītajās dalībvalstīs pastāvēs līdzās nacionālajiem patentiem un klasiskajam Eiropas patentam.  

Vienotā spēka Eiropas patents ietver vienotu un specializētu tiesvedību patentu jautājumos dalībvalstīm, tādējādi novēršot nepieciešamību dublēt tiesvedības procesus dažādās iesaistīto dalībvalstu tiesās un vairojot juridisko noteiktību. Tas novērš risku, ka vairākos paralēli noritošos tiesas procesos tiek pieņemti atšķirīgi lēmumi.  

Informāciju sagatavoja:

Andris Vanadziņš

Vecākais referents
Andris.Vanadzins [at] lrpv.gov.lv