Nozares ziņas
Tiesu āmurītis

Nesenajā tiesu prakses atjauninātajā dokumentā ir apkopoti būtiskie nesen pieņemtie lēmumi Eiropā par intelektuālā īpašuma tiesību (ĪIT) pārkāpšanu un īstenošanu. 

Jaunajā izdevumā ir iekļauti vairāk nekā 170 nacionālo tiesu spriedumu un Eiropas Savienības Tiesas prejudiciālo nolēmumu kopsavilkumi. Jaunākie ziņojumi no 2021. gada aprīļa ir uzskaitīti dokumenta pirmajā daļā. Otrajā daļā ietverti iepriekšējie lēmumi, kas pieņemti no 2018. gada līdz 2021. gada martam.  

Dokumentu sagatavoja Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centrs (Observatorija), sadarbojoties ar nacionālajiem intelektuālā īpašuma birojiem, kas piedalās Valsts galveno spriedumu izpildes projektā. Tā mērķis ir sniegt praktiķiem, tiesnešiem un likumdevējiem jēgpilnu pārskatu par jaunākajiem tiesu prakses notikumiem un tendencēm šajā jomā. 

Tiesu prakses atjauninātais dokuments pieejams šeit

Plašāku informāciju par šo darbību, kā arī par citām Observatorijas iniciatīvām tiesu prakses jomā Jūs varat atrast EUIPO tīmekļa vietnē

 

Informāciju sagatavoja:

Karīna Breimane

Projekta koordinatore
Karina.Breimane [at] lrpv.gov.lv