Nozares ziņas

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs nāk klajā ar ziņojumu par intelektuālā īpašuma īstenošanas judikatūras apkopojumu, kurā tiek analizētas saistības un pienākumi starpnieku pakalpojumu sniedzējiem Eiropas Savienībā.

Tirdzniecība tiešsaistē ir būtiski augusi popularitātē kopš 1990. gada, attīstoties datoriem un interneta piekļuvei. Šīs tendences ir veicinājušas strauju tiešsaistes tirdzniecības pieaugumu un piekļuvi finanšu tirgiem. Arvien vairāk uzņēmumu un patērētāju regulāri iesaistās tiešsaistes darījumos.

Pieaugot tiešsaistes aktivitātēm, paplašinās arī judikatūra, kas skar tiešsaistes starpniekus, kuri internetā saved kopā vai palīdz veikt darījumus starp trešajām personām. Tie nodrošina plašu pakalpojumu klāstu, sniedzot piekļuvi trešo personu piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem, tos mitinot, nododot, kā arī indeksējot saturu vai, sniedzot interneta pakalpojumus trešajām personām.

Pārdošana tiešsaistē neaprobežojas tikai ar plaši pazīstamām tiešsaistes tirdzniecības vietām, bet to arvien vairāk izmanto mazie un vidējie uzņēmumi ar tīmekļa vietņu vai mobilo lietotņu starpniecību. Saskaņā ar Eurostat jaunākajiem statistikas datiem 2017. gadā 42 % lielo uzņēmumu Eiropas Savienībā, 28 % vidējo uzņēmumu un 17 % mazo uzņēmumu iesaistījās e-tirdzniecībā.

Šajā judikatūras apkopojumā ir sniegts pārskats par jaunākajām norisēm šajā strauji mainīgajā jomā un par atlasīto lietu galvenajiem secinājumiem, tostarp par Eiropas Savienības Tiesas un valstu tiesu nolēmumiem, kas pieņemti laikā no 2016. gada līdz 2019. gada sākumam.

Vairāk informācijas ir iespējams atrast šeit>>

Saite uz pētījumu ir atrodama Eiropas Intelektuālā īpašuma pārkāpumu novērošanas centra tīmekļvietnē, kurā ir atrodams arī kopsavilkums latviešu valodā.

Citi Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra veiktie pētījumi ir atrodami šeit.

Par EUIPO

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) ir decentralizēta ES aģentūra, kas atrodas Alikantē, Spānijā. EUIPO kompetencē ir reģistrēt Eiropas Savienības preču zīmes (EUTM) un kopienas dizainparaugus (RCD), kas paredz intelektuālā īpašuma aizsardzību visās ES dalībvalstīs. EUIPO sadarbojas arī ar dalībvalstu nacionālajām intelektuālā īpašuma iestādēm. Līdz 2016. gada 23. martam, EUIPO bija pazīstams ar nosaukumu Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (OHIM).

Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centrs tika dibināts 2009. gadā ar mērķi atbalstīt intelektuālā īpašuma aizsardzību un tiesību īstenošanu, kā arī cīnīties ar pieaugošajiem intelektuālo īpašumu tiesību pārkāpumiem Eiropā. Ar 2012. gada 5. jūniju, apstiprinot ES Regulu Nr. 386/2012 Eiropas Parlamentā un Padomē, centrs tika iekļauts EUIPO.

 

Informāciju sagatavoja:
Santa Lozda
Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centra
Informācijas pakalpojumu nodaļas
Vadošā referente
Tālr.: 67227310
E-pasts: santa.lozda@lrpv.gov.lv