Latvijā ir viens no augstākajiem komercnoslēpumu tiesvedību apjomiem

No 2024. gada 1. līdz 30. aprīlim Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome ir sagatavojusi rakstveida lēmumus šādās preču zīmju iebildumu lietās:

un šādā preču zīmju atzīšanas par spēkā neesošu lietā:

Informāciju sagatavoja:

Laura Kliģe

Jurista palīdze
Laura.Klige [at] lrpv.gov.lv