No 2022. gada 1. līdz 31. jūlijam Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome ir sagatavojusi rakstveida lēmumu šādā preču zīmju iebilduma lietā:

  • RADE / RABE (RIAP/2022/WO 1 613 645-Ie).

No 2022. gada 1. līdz 31. jūlijam Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome ir sagatavojusi rakstveida lēmumus šādās apelācijas lietās:

  • Papildu aizsardzības sertifikāts C/LV2019/0030/z (daratumumabs, lenalidomīds un deksametazons (DARZALEX)) (RIAP/2022/C/LV2019/0030/z);
  • Papildu aizsardzības sertifikāts C/LV2019/0031/z (daratumumabs, bortezomibs un deksametazons (DARZALEX)) (RIAP/2022/C/LV2019/0031/z);
  • Papildu aizsardzības sertifikāts C/LV2019/0032/z (daratumumabs, bortezomibs, melfalāns un prednizons (DARZALEX)) (RIAP/2022/C/LV2019/0032/z).

Informāciju sagatavoja:

Laura Kliģe

Jurista palīdze
Laura.Klige [at] lrpv.gov.lv