Ziņas no iestādes
Ancītis

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienā ilggadējam, nu jau pensionētam Patentu valdes darbiniekam Jānim Ancītim pasniegts viens no valsts augstākajiem apbalvojumiem -  Atzinības krusts.

Saskaņā ar Ordeņu kapitula 2024. gada 10. aprīļa lēmumu Jānim Ancītim augstais apbalvojums piešķirts par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā.

Ar Atzinības krustu apbalvo par izcilu Tēvijas mīlestību un par sevišķiem nopelniem valsts, sabiedriskajā, kultūras, zinātnes, sporta un izglītības darbā. Par nopelniem uzskatāma uzticīga un uzcītīga kalpošana valsts vai pašvaldības dienestā, priekšzīmīga un godīga darba izpilde, ikviena sabiedriska kalpošana, tautas gara, pašdarbības un saimniecisko spēku attīstīšana.

Jānis Ancītis absolvējis Jaņa Rozentāla Mākslas skolu un Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļu, kā arī joprojām ir Latvijas Dizaineru savienības biedrs.

Pēc Patentu valdes darbības atjaunošanas 1992. gadā J. Ancītis jau no pirmajām dienām aktīvi iesaistījās procesā, kura mērķis bija izveidot iestādi izgudrojumu, preču zīmju un dizainparaugu reģistrācijai. Uzreiz pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas nevienam nebija zināšanu un pieredzes, kā veidot rūpnieciskā īpašuma aizsardzības iestādi un kā nodrošināt tās efektīvu funkcionēšanu, tāpēc viņš uzskatīja par nepieciešamu veidot tādu iestādi, kas vislabāk atbilst Latvijas specifikai.

Pamatojoties uz pašmācības ceļā iegūtajām zināšanām, J. Ancītis izstrādāja pirmos likumus preču zīmju un dizainparaugu aizsardzībai atjaunotās Latvijas vēsturē - likumu “Par preču zīmēm” (stājās spēkā 07.04.1993.) un Dizainparaugu aizsardzības likumu (stājās spēkā 10.06.1993.). Likumi  atbilda tā laika prasībām un bija sekmīgi piemērojami, līdz Latvija pievienojās Eiropas Savienībai. Arī nākošie divi likumprojekti preču zīmju aizsardzībai, kā arī pašlaik spēkā esošā Dizainparaugu likuma projekts ir viņa izstrādāti.

Līdztekus Preču zīmju un dizainparaugu departamenta direktora, bet vēlāk – Patentu valdes zinātniskā konsultanta pienākumiem, Jānis Ancītis ir aktīvi darbojies arī Patentu valdes Apelācijas padomē gan kā loceklis, gan kā lietu izskatīšanas sastāva priekšsēdētājs. Viņš ir izskatījis neskaitāmus ar intelektuālā īpašuma aizsardzību saistītus strīdus gan uzņēmēju starpā, gan starp preču zīmju pieteicējiem un Patentu valdi. Ar šo darbu viņš ir devis būtisku ieguldījumu Apelācijas padomes prakses veidošanā, no kuras patentpilnvarnieki un tiesību īpašnieki joprojām vadās, izvērtējot potenciālo un reālo strīdus situāciju izskatīšanas iespējamos iznākumus.Strādājot Patentu valdē, Jānis Ancītis aktīvi piedalījās intelektuālā īpašuma aizsardzības popularizēšanā sabiedrībā un topošo profesionāļu izglītošanā. Ilgus gadus ir darbojies Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (World Intellectual Property Organization; WIPO) Pastāvīgajā preču zīmju, dizainparaugu un ģeogrāfisko norāžu tiesību komitejā (Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications).

Sirsnīgi sveicam J. Ancīti ar augstā apbalvojuma saņemšanu!

Informāciju sagatavoja

Ella Pētermane

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ella.Petermane [at] lrpv.gov.lv