Nozares ziņas
Attēls ar vīrieti, kurš raksta tekstu angļu valodā: Intelectual property.

Efektīvas, labi izstrādātas un līdzsvarotas intelektuālā īpašuma (IĪ) tiesību sistēmas ir būtiskas inovācijām investīciju piesaistīšanai un to izaugsmei. Intelektuālā īpašuma tiesības (IĪT) ir viens no galvenajiem līdzekļiem kā uzņēmumi, autori un izgudrotāji gūst peļņu, investējot jaunradē un savās zināšanās.

Ziņojums atspoguļo Eiropas Komisijas (EK) centienus stiprināt IĪT aizsardzību un veicināt to piemērošanu trešajās valstīs.

Galvenie secinājumi 

 • Pētījumā iezīmē – vāja intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība joprojām ir nopietna pasaules mēroga problēma, kas prasa globāla mēroga risinājumus. Lai gan acīmredzami ir nepieciešams stingrāk vērsties pret IĪT pārkāpumiem, vienlaikus ir vajadzīgi uzlabojumi kā politiskās gribas, tā resursu jomā.
 • Piespiedu tehnoloģiju nodošanas prakse joprojām ir sistemātiska problēma Ķīnā. Šī prakse neveicina ieguldījumus un palielina iespēju ārvalstu operatoriem zaudēt savu konkurētspēju, īpaši progresīvo tehnoloģiju nozarēs.
 • Viltojumu līmenis joprojām saglabājas augsts, radot nopietnus zaudējumus rūpniecības jomā gan Eiropas Savienībā (ES), gan vietējā līmenī. Problēma ir īpaši nopietna Ķīnā, kas joprojām ir galvenā ES importēto viltoto preču izcelsmes valsts. Jāpiebilst, ka arī zemais komercnoslēpumu aizsardzības līmenis valstīs kā Ķīna, Indija un Krievija rada nopietnus kaitējumus Eiropas uzņēmumiem.
 • Autortiesību pirātisms, jo īpaši tiešsaistes pirātisms, joprojām ir plaši izplatīta problēma, radot būtiskus apdraudējumus radošajām nozarēm.
 • Dažās no valstīm patentu reģistrēšana ir laikietilpīgs process, tādējādi aptverot lielāko daļu no patenta darbības termiņa. Piemērotie ierobežojošie patentspējas kritēriji nerosina inovāciju attīstību.
 • Attiecībā uz augu šķirņu aizsardzību ES selekcionāri saskaras ar problēmām, kas saistītas ar efektīva tiesību regulējuma trūkumu. Būtiskākās problēmas ir pārāk plaši izņēmumi attiecībā uz selekcionāru tiesībām, kā arī ierobežotais aizsardzības apjoms. Turklāt vairāki ES tirdzniecības partneri vēl nav pievienojušies starptautiskajām konvencijām.
 • Ziņojumā tiek izcelta būtiska problēma – muitas dienestiem nav tiesības veikt nepieciešamos pasākumus (ex officio) viltotu un pirātisku produktu aizturēšanā, konfiscēšanā un iznīcināšanā. Tāpat virknē gadījumu iznīcināšanas procedūra ir laikietilpīga un dārga. Sankcijas, kas piemērotas IĪ pārkāpumu gadījumos ir zemas un tām nav preventīva ietekme. Līdz ar to bieži novērojama viltotu un pirātisku produktu atgriešanās tirgū.

Plašāka informācija un dati pieejami šeit

 

Informāciju sagatavoja:

  Katrīna Gulbe

  Projektu vadītāja-konsultante
  Katrina.Gulbe [at] lrpv.gov.lv