Nozares ziņas
baneris pētījumam

Ziņojums sniedz visaptverošu ieskatu par viltoto izstrādājumu aizturēšanu 2020. gadā. Ziņojums ir sagatavots, balstoties uz datiem, kurus ir sniegušas 23 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādes. Iepriekšējos gados Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāts (DG TAXUD) un Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) publicēja atsevišķus ziņojumus par ikgadējiem IĪT īstenošanas rezultātiem, ko sasniegušas attiecīgās tiesībaizsardzības iestādes uz ES robežas, gan arī ES iekšējā tirgū. Abas struktūras tagad ir vienojušās kopīgi publicēt ikgadēju ziņojumu, aprakstot visu iestāžu centienus un darbu, kas paveikts IĪT īstenošanas jomā. 

Galvenie secinājumi:

  • 2020. gadā ES aizturēto viltoto preču skaits bija aptuveni 66 miljoni, kas liecina par būtisku samazinājumu (vairāk nekā 13%), salīdzinot ar 2019. gada rādītāju, kas bija aptuveni 76 miljoni. Turklāt 2020. gadā ES iekšējā tirgū aizturēto viltoto preču īpatsvars sasniedza 69% no kopējā apjoma, bet uz robežas aizturēto preču īpatsvars veidoja atlikušos 31%. 2019. gadā ES iekšējā tirgū aizturēto viltotu preču īpatsvars veidoja aptuveni 58% no visiem ar IĪT pārkāpumiem saistītajiem aizturējumiem. 

  • ES aizturēto viltoto preču aplēstā vērtība bija aptuveni 2 miljardi eiro. Šī vērtība ir samazinājusies par aptuveni 19% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu – aptuveni 2,5 miljardiem eiro. Gandrīz 65% no aizturēto preču kopējās vērtības veidoja preces, kas bija aizturētas iekšējā tirgū, bet pārējo vērtības daļu veidoja preces, kas aizturētās uz ES robežām. 2019. gadā šis sadalījums bija 73%un 27%. 

  • Kopējais viltoto preču īpatsvars, ko 2020. gadā aizturēja desmit lielākās dalībvalstis, atbilst vairāk nekā 93% no aizturētā preču apjoma un vairāk nekā 91% no to aplēstās vērtības. Grieķija, Francija, Itālija un Ungārija ir iekļautas 2020. gada top 5 gan no vienību, gan no aplēstās vērtības viedokļa.  

  • Četras visbiežāk aizturēto preču kategorijas aizturēto un konfiscēto preču skaita ziņā bija apģērbs un aksesuāri, iepakojuma materiāli, ierakstīti CD/DVD, kā arī etiķetes, birkas un uzlīmes. Šo kategoriju preces figurēja 49% no visiem reģistrētajiem preču aizturēšanas gadījumiem, kā arī veidoja vairāk nekā 68% no aplēstās 2020. gadā aizturēto preču vērtības. 

Neraugoties uz valstu iestāžu centieniem, joprojām dažādu iemeslu dēļ trūkst vairāku datu par aizturēšanām dažu valstu tirgos. Piecas no dalībvalstīm neiesniedza savus datus, savukārt dažas no dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm nebija iesniegušas pilnīgus datus IĪT īstenošanas portāla kopienā.  

 

Plašāka informācija un dati par pētījumu pieejama šeit  

Pētījuma kopsavilkums latviešu valodā pieejams šeit  

Informāciju par citām Observatorijas publikācijām Jūs varat atrast EUIPO tīmekļa vietnē 

 

Informāciju sagatavoja:  

Viktorija Kasara

Projekta koordinatore
Viktorija.Kasara [at] lrpv.gov.lv