Nozares ziņas
Kravas konteineri

Ziņojums sniedz visaptverošu skatu par viltoto izstrādājumu aizturēšanu 2019. gadā, par ko ir ziņojušas ES dalībvalstis, papildus 2020. gada decembrī publicētajam ziņojumam par preču aizturēšanu (kas pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības (IĪT)) pie Eiropas Savienības (ES) robežām un ES iekšējā tirgū, ko veica Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāts (DG TAXUD) un Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO). 

Galvenie secinājumi: 

  • 2019. gadā ES tika aizturēti aptuveni 72 milj. viltotu preču. Tas nozīmē, ka aizturēto preču skaits ir samazinājies par 21% salīdzinājumā ar 2018. gadu, kad kopumā tika aizturēti 91 milj. viltotu preču. Gandrīz 56% no šīm precēm tika aizturētas ES iekšējā tirgū, bet pārējās - pie ES robežām. 

  • Neskatoties uz ES aizturēto viltoto preču skaita samazinājumu, to vērtība, kas ir aptuveni EUR 2,4 mljrd. - ir gandrīz tāda pati salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Tas ir skaidrojams ar to, ka 2018. gadā vairāk tika aizturēti lētāki izstrādājumi (piemēram, iepakojuma materiāli un rotaļlietas), bet 2019. gadā dārgāki izstrādājumi (piemēram, apģērbs, aksesuāri un apavi). Gandrīz 73% no preču vērtības tika aizturētas ES iekšējā tirgū, bet atlikusī daļa - pie ES robežām. 

  • Četras visbiežāk identificētās izstrādājumu kategorijas pēc aizturēto preču skaita bija rotaļlietas, cigarešu izstrādājumi, apģērba aksesuāri un apģērbi. Tās veidoja gandrīz 41% no aizturētajām precēm. Svarīgs ir arī neidentificētu izstrādājumu daudzums, kas tiek klasificēts kā citas preces, un tās veido aptuveni 19% no visām 2019. gadā aizturētajām precēm. 

  • Galvenās preču kategorijas, kas 2019. gadā tika aizturētas uz ES robežas, nebija tās pašas preces, kas dominē aizturēšanas gadījumos ES iekšējā tirgū.  

  • Aizturēšanas laikā iespējami pārkāpto IĪT izplatīšana liecina, ka izteikti dominē preču zīmju pārkāpumi, kā tas ir bijis arī vēsturiski. Preču zīmju pārkāpumi veidoja gandrīz 90% no kopējā preču skaita un gandrīz 96% no kopējās vērtības gan uz ES robežas, gan arī ES iekšējā tirgū. 

Diemžēl dažādu iemeslu dēļ trūkst datu par aizturēšanām dažu valstu tirgos. Dažos gadījumos neviena no dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm nebija koplietojusi savus datus ar IĪT īstenošanas portāla kopienu, savukārt citas nebija iesniegušas pilnīgas datu kopas. Datu pieejamības ierobežojumi par ES iekšējā tirgus aizturēšanu, kas dažkārt ir saistītas ar COVID-19 pandēmijas ietekmi, daļēji var ietekmēt šajā ziņojumā sniegtās analīzes rezultātus. 

Plašāka informācija un dati pieejami šeit.

Informāciju par citām Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra publikācijām Jūs varat atrast EUIPO tīmekļa vietnē.

 

Informāciju sagatavoja: 

Karīna Breimane

Projekta koordinatore
Karina.Breimane [at] lrpv.gov.lv