Ziņas no iestādes
EUIPO apelācijas padomju prezidents atklāj semināru

Otrdien, 28. martā, notika Patentu valdes un Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) Apelācijas padomju rīkots seminārs intelektuālā īpašuma jomas praktiķiem.

Atklājot semināru, Patentu valdes direktors Agris Batalauskis izteica pateicību EUIPO Apelācijas padomēm par aktīvo līdzdalību semināra organizēšanā. Savā uzrunā viņš uzsvēra: “Intelektuālais īpašums ir kļuvis nozīmīgs ekonomisko panākumu faktors, jo tieši inovācijas nosaka mūsu konkurētspēju un labklājību globāli saistītā pasaulē. Tāpēc svarīgi veidot labvēlīgu vidi jaunām idejām un radošiem risinājumiem, nodrošinot efektīvu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību.”

EUIPO Apelācijas padomju prezidents Žoao Negrao pateicās par iespēju atkal būt Rīgā un tikties ar Latvijas intelektuālā īpašuma jomas profesionāļiem. “Mūsu iepriekšējā tikšanās Rīgā, pagājušā gada rudenī, bija vērtīga un deva virkni jaunu ideju. Mums ir svarīgi uzklausīt nacionālo intelektuālā īpašuma iestāžu ekspertu un jomas praktiķu viedokļus, ieteikumus, arī kritiku. Atklātas diskusijas palīdz veidot tādu intelektuālā īpašuma tiesību sistēmu Eiropā, kas sekmē valstu ekonomisku izaugsmi un radošuma uzplaukumu,” akcentēja Ž. Negrao. Savā prezentācijā viņš analizēja EUIPO Apelācijas padomju darba kvalitatīvos rādītājus, paužot gandarījumu par progresu strīdu risināšanā sarunu procedūrās, kas noslēdzas ar mierizlīgumu.

EUIPO Ceturtās Apelācijas padomes priekšsēdētāja Nina Korjus, Alternatīvās strīdu risināšanas dienesta vadītāja Kirstena Bauha un projektu vadītāja Janka Budovičova Latvijas patentpilnvarniekiem, citiem preču zīmju pieteicēju pārstāvjiem, kā arī Patentu valdes un Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes speciālistiem un tiesnešiem sniedza ieskatu par jaunāko tiesu praksi attiecībā uz preču zīmju reģistrācijas atteikuma absolūtajiem un relatīvajiem pamatiem un preču zīmju faktiskas izmantošanas pierādīšanu, sniedza uzskatāmu EUIPO apelācijas procesa noteikumu vērtējumu un analizēja mediācijas procesa praktiskos aspektus.

Savukārt Latvijas Augstākās tiesas tiesnese Zane Pētersone iepazīstināja ar Latvijas tiesu jaunāko judikatūru intelektuālā īpašuma jomā. Savā prezentācijā viņa pievērsās pēdējo divu gadu spilgtākajiem strīdiem, sniedzot ieskatu par intelektuālā īpašuma tiesību attīstības gaitu Latvijā. Šī  prezentācija bija īpaši saistoša ikvienam no semināra apmeklētājiem.

Patentu valdes Attīstības un starptautiskās sadarbības departamenta projektu vadītāja Māra Vilciņa informēja semināra dalībniekus par Mazo un vidējo uzņēmumu fonda programmas “Idejas stiprākam uzņēmumam” šī gada aktualitātēm.

Semināra dalībniekiem bija iespēja arī savstarpēji komunicēt, apmainoties ar informāciju un viedokļiem par jaunumiem rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomā gan Eiropas Savienībās mērogā, gan Latvijā.

Semināra attēlu galerija aplūkojama: ŠEIT

Informāciju sagatavoja:

Andris Vanadziņš

Vecākais referents
Andris.Vanadzins [at] lrpv.gov.lv