Nozares ziņas
Elektronisko maksājumu pakalpojumi baneris

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) pētījums sniedz pārskatu par e-maksājumu pakalpojumu izaicinājumiem un labo praksi, lai novērstu to pakalpojumu izmantošanu darbībām, ar kurām tiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības (IĪT). 

Papildus dažādo veidu maksājumu kartēm - interneta un mobilo maksājumu, elektronisko maksājumu ekosistēma ir sarežģīta un strauji mainās. Digitālie naudas pārskaitījumi un elektroniskās valūtas rada jaunus pakalpojumus un jauna veida maksājumu starpniekus. 

IĪT pārkāpēji, kas nodarbojas ar viltotu preču tirdzniecību vai sniedz pakalpojumus pirātiska satura iegūšanai, ir atkarīgi no dažādiem maksājumu pakalpojumiem. Viņi arvien vairāk iesaistās dažādu maksājumu pakalpojumu sarežģītā izmantošanā, lai kavētu izmeklēšanas pasākumus, kas tika izmantoti, lai noskaidrotu viņu darbību nelikumīgo raksturu, un padarītu līdzekļu plūsmas grūtāk izsekojamas. 

Risku izvērtēšana attiecībā uz klientiem un viņu darbību tiek atspoguļota vairākos ieņēmumu dienestu izstrādātās labās praksēs, kas meklē veidus, kā ierobežot risku un pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu, ar kurām tiek pārkāptas IĪT. Saistībā ar šo diskusiju eksperti dokumentu analīzē ir  identificējuši vairākas jaunās tendences un problēmas, kā arī vairākas labas prakses, kas ir ieviestas, lai novērstu maksājumu pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu: 

  • noteikumi un nosacījumi, kas skaidri aizliedz darbības, ar kurām tiek pārkāptas IĪT vai veicina to pārkāpumus, vai kvalificē noteiktas darbības kā augsta riska (piemēram, kiberbloķētājus) un pieprasa pastiprinātas uzticamības pārbaudes un vai uzraudzības pienākumus. 

  • trešās puses sertifikācija tiešsaistes aptiekām, lai nodrošinātu to darbību efektīvu atbilstību visiem piemērojamajiem tiesību aktiem. 

  • sistēmas augsta riska tirgotāju identificēšanai dažādos maksājumu pakalpojumos, izveidojot to tirgotāju datubāzes, kuru darbība ir pārtraukta liela lietotāju atmaksas pieprasījumu skaita vai maksājumu pakalpojumu sniedzēja noteikumu un nosacījumu pārkāpuma dēļ. Šīs sistēmas palīdz identificēt augsta riska tirgotājus, tostarp atkārtotus IĪT pārkāpējus. 

  • sistēmas tirgotāju darbību uzraudzībai, tostarp izmantojot īpašus pakalpojumu sniedzējus, kas izmanto dažādas pieejas, lai atklātu nelikumīgas darbības tiešsaistē vai ierobežotu preču pārdošanu. 

Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ir unikāla iespēja identificēt IĪT pārkāpējus un apturēt maksājumus, kas saistīti ar IĪ nelikumīgām darbībām. Pētījums veikts, lai veicinātu izpratni par esošo un attīstāmo labo praksi šajā jomā, kā arī par iespējām paplašināt jau esošos drošības pasākumus. 

Plašāka informācija un dati par pētījumu pieejama šeit  

Informāciju par citām Observatorijas publikācijām Jūs varat atrast EUIPO tīmekļa vietnē  

 

Informāciju sagatavoja: