Daugavpils iela

Patentu valde piedalījās Daugavpils pilsētas svētkos Izglītības pilsētiņā ar informatīvu kampaņu, lai veicinātu Daugavpils iedzīvotāju izpratni par intelektuālā īpašuma, t.sk, rūpnieciskā īpašuma vērtību un viltošanas negatīvo ietekmi, kā arī sekmētu sabiedrības attieksmes maiņu pret viltojumu izplatīšanu un iegādi, popularizētu Daugavpils valstspilsētu kā “autentisku” Eiropas pilsētu, kas atzīst tikai  autentiskas izcelsmes produktus un veic visu nepieciešamo, lai cīnītos pret viltojumiem un to izplatīšanu.

Iedzīvotāji ar interesi izpētīja eksponētos viltojumus un uzklausīja padomus par to atpazīšanu. Turklāt bērni paši ātri identificēja sev pazīstamā LEGO konstruktora viltojumus. Savukārt Laimes rata spēlē pareizi atbildot uz jautājumu, kas ir patents, preču zīme vai dizainparaugs, varēja saņemt Daugavpils Universitātes studentes Baibas Briedes, kura uzvarēja Daugavpils Universitātes un Patentu valdes konkursā, veidotā dizaina maisiņus. Daugavpilieši izrādīja lielu interesi un erudīciju, kā arī uzklausīja Patentu valdes darbinieku stāstus ne tikai par to, kā atpazīt viltojumus, bet arī par to, kas ir preču zīme, patents un dizainparaugs.

Tas bija viens no pasākumiem, kas tiek īstenots Patentu valdes, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības un Daugavpils Universitātes Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) aktivitātes “Autentiskuma pilsētu tīkls” ietvaros.

Nākamais “Autentiskuma pilsētu tīkla” pasākums Daugavpilī plānots 27. septembrī, Zinātnes dienā Daugavpils Universitātē.

Informāciju sagatavoja:

Ināra Stalidzāne

Vadošā referente
Inara.Stalidzane [at] lrpv.gov.lv