Ziņas no iestādes
Grupas foto ar visiem sanāksmes dalībniekiem.

Marta sākumā Polijas galvaspilsētā Varšavā notika reģionālā Baltijas valstu un Polijas intelektuālā īpašuma (IĪ) iestāžu vadītāju tikšanās, kurā piedalījās arī Ukrainas Valsts Intelektuālā īpašuma un inovāciju biroja vadība, Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja un Eiropas patentu iestādes pārstāvji. Latviju sanāksmē pārstāvēja Patentu valdes direktors Agris Batalauskis. 

Centrālā, divu dienu tikšanās, tēma bija atbalsts Ukrainas kolēģiem, nodrošinot praktisku un informatīvu palīdzību, sekmīgai integrācijai Eiropas IĪ sistēmā. Puses vienojās par turpmākiem soļiem sadarbības paplašināšanā un pieredzes apmaiņā izglītības, komunikācijas, administratīvos un juridiski procesuālos jautājumos. Apspriesta IĪ iestāžu loma Eiropas Savienības (ES) noteikto sankciju ievērošanā pret agresorvalsti Krieviju. Apzinātas valstu iespējas palīdzēt tuvināt Ukrainas tiesību aktus ES tiesību aktiem. 

Darba tikšanās noslēgumā, dalībnieki parakstīja nodomu protokolu, par Baltijas valstu un Polijas IĪ iestāžu apņemšanos sekmēt Ukrainas IĪ jomas integrāciju kopīgajā Eiropas sistēmā. 

iestādes paraksta sadarbības memorandu.

Informāciju sagatavoja