Nozares ziņas
sievietes

Eiropas Patentu iestāde (EPO) pirmo reizi apkopojusi un analizējusi datus, ietverot 10 gadus ilgu laika posmu, par sieviešu līdzdalību izgudrojumos, kas patentēti Eiropas valstīs. Pētījuma “Sieviešu dalība izgudrotājdarbībā” dati liecina, ka  sieviešu ieguldījums zinātnē un tehnoloģijās pēdējās desmitgadēs ir palielinājies, tomēr līdzsvars ar vīriešu devumu vēl nav sasniegts. No Eiropas izgudrotāju patentu pieteikumiem tikai 13,2% iesniedzēju ir sievietes. Tas nozīmē, ka sieviešu izgudrotāju īpatsvars Eiropā ir zemāks nekā Dienvidkorejā (28,3%), Ķīnā (26,8%) un ASV (15%). 

Dati apliecina, ka starp EPO dalībvalstīm, lielākais sieviešu izgudrotāju īpatsvars ir Latvijā (30,6%)! Augsts tas ir arī Portugālē (26,8%), Horvātijā (25,8%), Spānijā (23,2%) un Lietuvā (21,4%). Savukārt Vācijā (10,0%), Luksemburgā (10,0%) , Lihtenšteinā (9,6 %) un Austrijā (8,0 %) tas ir viszemākais. 

Prezentējot jauno pētījumu, EPO prezidents Antoniu Kampinušs teica: “Šis ir jauns priekšstats par sieviešu ieguldījumu tehnoloģiskajās inovācijās un nepilnībām, kas jānovērš, lai sekmīgāk īstenotu sieviešu izgudrotāju potenciālu Eiropā. Pēdējās desmitgadēs ir panākts zināms progress, tomēr jādara vairāk, lai veicinātu iekļautību patentu jomā. Sieviešu iesaiste zinātnē un inovācijās joprojām ir nozīmīgs izaicinājums Eiropai, un būtisks faktors mūsu konkurētspējas stiprināšanai un ilgtspējīgai attīstībai.” 

Nozare ar vislielāko sieviešu izgudrotāju īpatsvaru ir ķīmiskās tehnoloģijas (22,4% 2010.–2019. gadā), bet viszemākais tas ir mašīnbūvē (5,2%). Ķīmijas nozares biotehnoloģiju un farmācijas jomās, sieviešu izgudrotāju patentu pieteikumi pārsniedz 30%. 

EPO pētījums atklāj vēl kādu tendenci. Universitāšu un valsts pētniecības organizāciju patentu pieteikumos ir ievērojami lielāks sieviešu izgudrotāju īpatsvars (19,4% 2010.–2019. gadā) nekā privāto uzņēmumu pieteikumos - (10,0%). Pētījums arī atklāj, ka sievietes retāk strādā individuāli, biežāk izgudrotāju komandās. Tas atspoguļo pieaugošo intelektuālā darba dalīšanu un pieaugošo zināšanu uzkrāšanas un sistematizēšanas lomu. Tādās tehnoloģiju jomās, kā ķīmija, dabas zinātnes, kas ir tradicionāli specializācijas virzieni sievietēm izgudrotājām, sekmīgs komandas darbs ir būtisks priekšnoteikums sieviešu lomas pieaugumam patentēšanas jomā. 

Analizējot nodarbinātību un doktorantūras uzņemšanas datus STEM ( zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika) jomās, konstatēta sieviešu īpatsvara samazināšanās pētnieku un pētījumu izstrādes personāla vidū. Tāpēc nepieciešams analizēt un novērst faktorus, kas kavē aktīvāku sieviešu iesaisti STEM intelektuālā īpašuma inovācijās. 

Šis pētījums ir daļa no EPO īstenotās apņemšanās nodrošināt datus un pētījumus par inovācijām Eiropā. Iestāde apkopo un publicē arī ikgadējo Patentu indeksu, izceļot valstis, reģionus, uzņēmumus un nozares, kas ir vadošās patentu pieteikumos.

Šo pētījumu detalizētāk paredzēts apspriest EPO virtuālajās paneļdiskusijās “Sievietes un intelektuālā īpašuma inovācija”, kas plānotas 16. novembrī, 23. novembrī un 30. novembrī. 

Plašāka informācija: ŠEIT 

Informāciju sagatavoja:

Andris Vanadziņš

Vecākais referents
Andris.Vanadzins [at] lrpv.gov.lv