Nozares ziņas
publiskā apspriešana

Eiropas Patentu iestāde (EPO) ir sagatavojusi Stratēģisko plānu 2028. gadam, un aicina ieinteresētās puses, tostarp ikvienu sabiedrības locekli, piedalīties tā sabiedriskajā apspriešanā.  

Stratēģiskajā plānā galvenais virziens ir ilgtspēja. Cilvēki, mājas, tehnoloģijas, produkti un pakalpojumi, kā arī partnerības un tīkli, ko tā attīsta, ir virzītājspēks, kas veicinās ilgtspējīgu patentu biroju, ilgtspējīgāku patentu sistēmu un visbeidzot - ilgtspējīgākas sabiedrības veidošanos. 

Ieinteresēto pušu ieguldījums plāna pilnveidē ir būtisks panākumu priekšnoteikumus, palīdzot reaģēt uz vajadzībām un uzlabot patentu sistēmu, uzsver EPO. 

Sabiedriskā apspriešana norisināsies līdz 15.maijam, un tajā var piedalīties ieinteresētās puses, intelektuālā īpašuma un inovāciju eksperti, kā arī ikviens sabiedrības loceklis. Katrs saņemtais priekšlikums tiks rūpīgi izanalizēts, un ja tas tiks akceptēts, to publicēs EPO mājaslapā. Plāna gala versija tiks iesniegta izskatīšanai EPO Administratīvajai sanāksmei, kas notiks šī gada decembrī. 

Plašāka informācija par priekšlikumu iesniegšanu pieejama EPO tīmekļvietnē: https://www.epo.org/about-us/office/sp2028.html 

EPO stratēģiskais plāns 2023. gadam pieejams šeit: https://www.epo.org/about-us/office/strategy.html 

Informāciju sagatavoja

Ella Pētermane

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ella.Petermane [at] lrpv.gov.lv