Jauno mediju mākslas konkurss “Viltotā dimensija”

Patentu valde sadarbībā ar Kultūras ministriju, Latvijas Reklāmas asociāciju un Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu “RISEBA” organizē konkursu jauniešiem, kura mērķis ir veicināt jauniešu vispārējo izpratni par intelektuālā īpašuma (IĪ) tiesību nozīmi, aktualizējot IĪ pārkāpumu, viltošanas un pirātisma negatīvās sekas.  

Mērķi un uzdevumi 

 • aicināt studentus un jaunos profesionāļus izveidot digitālu darbu, kas saistīts ar IĪ tiesību pārkāpumu, viltojumu un/vai pirātisma tēmu, izmantojot jauno mediju tehnoloģijas, piemēram, datorgrafiku, video, audio, datoranimāciju, interaktīvo un interneta mākslu, videospēles;

 • uzlabot jauniešu izpratni par IĪ tiesību nozīmi, IĪ pārkāpumu, viltošanas un pirātisma negatīvajām sekām un nodarīto kaitējumu valsts ekonomikai, nodarbinātībai, kā arī sabiedrības un indivīda veselībai, drošībai

 • rosināt zinātkāri un interesi par pētniecību, radošumu, uzņēmējdarbību un inovāciju, kā arī pilnveidot, zināšanas IĪ jomā, mudinot radīt savus darbus, un praksē spēt saskatīt aktualitātes (t.sk. tiesību un pienākumu klāstu), kas izriet no radošuma procesa.

Kurš var piedalīties? 

 • Studenti un jaunie profesionāļi (no 16 līdz 35 gadu vecumam konkursa izsludināšanas dienā).

Komandas sastāvs 

 • Dalība konkursā notiek individuāli vai komandā, kuras sastāvā ir 1-3 dalībnieki, no kuriem viens ir komandas kapteinis.

Iesniegto darbu vērtēšana 

 • atspoguļoto faktu precizitāte – maksimālais punktu skaits - 5 punkti;

 • idejas oriģinalitāte – maksimālais punktu skaits - 5 punkti;

 • mākslinieciskā kvalitāte – maksimālais punktu skaits - 5 punkti;

 • tehniskais izpildījums – maksimālais punktu skaits - 5 punkti.

Žūrija 

Konkursa "Viltotā dimensija" žūrijas komisijas sastāvs: 

 1. Jānis Holšteins (Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA")
 2. Linda Zommere (Kultūras ministrija)
 3. Baiba Liepiņa (Latvijas Reklāmas asociācija)
 4. Terēze Vētra (Patentu valde)

Laureātu paziņošana 

Laureātu pazinošana notiks 2022. gada 8. jūnijā.  

Balvas 

Konkursa godalgoto vietu ieguvēji saņem diplomus.

1. vietas ieguvēji (viena balva uz komandu) iegūst balvu 1500 eiro vērtībā.

2. vietas ieguvēji (viena balva uz komandu) iegūst balvu 1000 eiro vērtībā.

3. vietas ieguvēji (viena balva uz komandu) iegūst balvu 500 eiro vērtībā.

Dokumenti

 Konkursa “Virtuālā dimensija” kalendārs 

 • pieteikumu iesniegšana – no 2022. gada 21. marta līdz 2022. gada 24. maijam plkst. 17:00;
 • iesniegto Darbu vērtēšana – no 2022. gada 27. maija līdz 2022. gada 6. jūnijam;
 • laureātu paziņošana – 2022. gada 8. jūnijā.

Pieteikuma un apliecinājumu iesniegšana

Iesniedz elektroniski parakstītu ar elektronisko parakstu uz e-pastu Viktorija.Kasara@lrpv.gov.lv vai nosūta Patentu valdei pa pastu uz adresi Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010.

Darbu iesniegšana

Iesniedz elektroniski uz e-pastu Viktorija.Kasara@lrpv.gov.lv vai sūta Patentu valdei pa pastu. Ja iesniegto Darbu apjoms pārsniedz e-pasta iestatījumos noteikto lielumu, tiks pieņemta arī saite Darba lejupielādei vai apskatei.

Jautājumu gadījumā sazināties ar 

Viktorija Kasara

Projekta koordinatore
Viktorija.Kasara [at] lrpv.gov.lv