2020. gada nogalē tika atklāta jauna datubāze GIview visām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kas aizsargātas Eiropas Savienībā.

GIview nodrošina vienotu pieejas punktu datiem par Eiropas Savienības (ES) reģistrētām ģeogrāfiskām norādēm (ĢN) un ir noderīgs informācijas avots patērētājiem, ražotājiem un intelektuālā īpašuma profesionāļiem. Datubāze aptver detalizētu informāciju arī par ārpus ES ĢN, kas aizsargātas ES, izmantojot divpusējus un daudzpusējus nolīgumus, un par ES ĢN, kas aizsargātas valstīs, kas nav ES dalībvalstis.


Datubāze tiek pastāvīgi atjaunināta ar oficiāli reģistrētiem datiem no Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta, un to izstrādā un uztur Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO). 


Ģeogrāfiskās norādes ir galvenā Eiropas Savienības ekonomiskā vērtība, un tās ir daļa no ES mēroga intelektuālā īpašuma tiesību sistēmas. Saskaņā ar EUIPO un Eiropas Patentu iestādes pētījumu rūpniecības nozares, kurās intensīvi darbojas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, visā ES atbalsta gandrīz 400 000 darbavietu un ES IKP veido vairāk nekā 20 miljardus eiro. Turklāt Eiropas Komisijas publicētajā pētījumā secināts, ka ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi aizsargātu produktu gada pārdošanas vērtība ir 74,76 miljardi eiro gadā, no kuras piekto daļu veido eksports ārpus ES.

EUIPO datubāze GIview