Kopienas dizainparauga reģistrācija nodrošina dizainparauga aizsardzību vienlaikus visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī katrā atsevišķi.

Kopienas dizainparaugu sistēma neaizstāj Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo dizainparaugu reģistrācijas sistēmu, bet pastāv paralēli.

Normatīvie akti: