Augu šķirņu aizsardzība nozīmē, ka selekcionāram ir tiesības pretendēt uz atlīdzību par aizsargātās šķirnes tālāku izmantošanu.

Augu šķirņu aizsardzību regulē Augu šķirņu aizsardzība likums, kura mērķis ir noteikt selekcionāra tiesību piešķiršanas kārtību un nodrošināt selekcionāra tiesību aizsardzību.

Saskaņā ar Augu šķirņu aizsardzības likumu, lauksaimniecības produkcijas ražotājiem ir jāmaksā atlīdzība par Latvijā vai Eiropas Savienībā aizsargāto šķirņu izmantošanu.

Latvijas aizsargāto augu šķirņu saraksts ir pieejams Valsts augu aizsardzības dienesta tīmekļvietnē.

Augu šķirņu aizsardzības jautājumi ir Zemkopības ministrijas kompetencē. 

Kontaktinformācija:

Modris Frikmanis  tālr. +371 29481704; e-pasts: Modris.Frikmanis@vaad.gov.lv