Apelācijas padomes sēdes - 2022. gada maijs

Datums

Laiks

Iesniedzējs

Atbildētājs

Būtība

20.05.2022. 9:30 PLANT MADE FOODS, SIA (Latvija)   Apelācija par Patentu valdes lēmumu atteikt preču zīmes Fermentful (fig.) (pieteik Nr. M-21-452) reģistrāciju Latvijā