Apelācijas padomes sēdes - 2022. gada janvāris

Datums

Laiks

Iesniedzējs

Atbildētājs

Būtība

28.01.2022. 13:00 AUTOTERM, SIA (Latvija)   Apelācija par Patentu valdes lēmumu atteikt preču zīmes AUTOTERM (pieteik Nr. M-20-1048) reģistrāciju Latvijā