Apelācijas padomes sēdes - 2024. gada februāris

Datums

Laiks

Iesniedzējs

Atbildētājs

Būtība

23.02.2024 10:00 FFAUF ITALIA S.P.A. (Itālija)  INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) (Spānija) Iebilduma iesniegums pret preču zīmes ZARA (reģ. Nr. M 78 259) reģistrāciju Latvijā