Apelācijas padomes sēdes - 2022. gada septembris

Datums

Laiks

Iesniedzējs

Atbildētājs

Būtība

30.09.2022. 9:30

WHITE LABEL, SIA (Latvija)

 

Apelācija par Patentu valdes lēmumu atteikt preču zīmes Prieks atļauties vairāk! (pieteik Nr. M-20-691) reģistrāciju Latvijā