Apelācijas padomes sēdes - 2021. gada augusts

Datums

Laiks

Iesniedzējs

Atbildētājs

Būtība

31.08.2021. 9:30 TildeS, SIA (Latvija) Raitis BĒRZIŅŠ (Latvija) Iebilduma iesniegums pret preču zīmes HOUSE OF LIGHT GRILBĀRS (fig.) (reģ. Nr. M 75 212) reģistrāciju Latvijā