Apelācijas padomes sēdes - 2021. gada oktobris

Datums

Laiks

Iesniedzējs

Atbildētājs

Būtība

01.10.2021. 9:30 TildeS, SIA (Latvija) Raitis BĒRZIŅŠ (Latvija) Iebilduma iesniegums pret preču zīmes HOUSE OF LIGHT GRILBĀRS (fig.) (reģ. Nr. M 75 212) reģistrāciju Latvijā
29.10.2021. 9:30 BIGBANK AS (Igaunija)   Apelācija par Patentu valdes lēmumu atteikt preču zīmes BIGBANK (pieteik Nr. M-20-649) reģistrāciju Latvijā