Apelācijas padomes sēdes - 2023. gada februāris

Datums

Laiks

Iesniedzējs

Atbildētājs

Būtība

23.02.2023. 10:00 ROOTZ LTD (Malta) BALTENT, SIA (Latvija) Iebilduma iesniegums pret preču zīmes spins (fig.) (reģ. Nr. M 77 817) reģistrāciju Latvijā