Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome

Atrašanās vieta:
Krišjāņa Valdemāra iela 33, 2. stāvs
Rīga, LV-1010, Latvija

Pasta adrese un dokumentu iesniegšana:
Citadeles iela 7/70
Rīga, LV-1010, Latvija

 

Tālrunis:                             67099637

Fakss:                                 67099650

Elektroniskais pasts:       valde@lrpv.gov.lv