Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome

Atrašanās vieta:
Raiņa bulvāris 15, 4. stāvs
Rīga, LV-1050, Latvija

Pasta adrese un dokumentu iesniegšana:
Citadeles iela 7/70
Rīga, LV-1010, Latvija

 

Tālrunis:                             +371 67099637

Elektroniskais pasts:       pasts@lrpv.gov.lv